Lista aktualnosci Lista aktualnosci

Powrót

Dla rozwoju edukacji. Porozumienie podpisane

Dla rozwoju edukacji. Porozumienie podpisane

Ewa Jedlikowska, dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie i Robert Gaweł, Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu podpisali porozumienie dotyczące współpracy w zakresie edukacji.

W ramach wspólnych działań organizowane będą m.in.: wykłady, seminaria, warsztaty oraz szkolenia o tematyce leśnej, przyrodniczej, naukowej.

Porozumienie pozwoli na podjęcie kolejnych przedsięwzięć, dzięki którym będzie można jeszcze szerzej promować kulturę i zrównoważoną gospodarkę leśną oraz walory lasów i ich znaczenie dla funkcjonowania całego ekosystemu.

Tekst i zdjęcia: Anna Błaszczyk