Lista aktualnosci Lista aktualnosci

Powrót

Dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie Benedykt Roźmiarek przeszedł na emeryturę

Dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie Benedykt Roźmiarek przeszedł na emeryturę

W czwartek 29 lipca 2021 r., po 47 latach pracy, na emeryturę przeszedł dr inż. Benedykt Roźmiarek.

Okres pracy w OKL był dla mnie, w ciągu mojej całej kariery, najprzyjemniejszym czasem. Spotkałem tu bardzo wielu interesujących ludzi, a współpraca z nimi była wielką przyjemnością i na długo pozostanie w mojej pamięci – taką refleksją podzielił się odchodzący Dyrektor.

Leśne wykształcenie Dyrektor zaczął zdobywać w Technikum Leśnym im. inż. Jana Kloski w Goraju. Kolejne etapy edukacji to studia inżynierskie na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Poznaniu oraz studia magisterskie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Tytuł doktora Dyrektor Roźmiarek zdobył w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym.

Początek drogi zawodowej Benedykta Roźmiarka to staż i stanowisko podleśniczego w Nadleśnictwie Kościan. Po roku, przeniósł się do Nadleśnictwa Jarocin, w swoje rodzinne strony. Późniejsze jednostki pracy to: Zespół Składnic Lasów Państwowych w Ostrowie Wielkopolskim, Nadleśnictwo Kalisz i Nadleśnictwo Taczanów, a ostatecznie Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie.

Ważnym okresem były lata 1986–1998. Wtedy jako nadleśniczy nowo utworzonego Nadleśnictwa Kalisz, Benedykt Roźmiarek budował struktury organizacyjne, a także przyczynił się do powstania nowych leśniczówek.

Podczas swojej blisko 20-letniej pracy na stanowisku Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie Benedykt Roźmiarek zapisał się szczególnie. Przyczynił się do rozwoju muzealnictwa leśnego i ochrony dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego znamienitej rezydencji rodziny Czartoryskich – zespołu pałacowo-parkowego w Gołuchowie. Za jego kadencji odrestaurowano szereg zabytkowych dziewiętnastowiecznych obiektów, a park-arboretum został zrewitalizowany. Podczas zarządzania Ośrodkiem Kultury Leśnej, placówka ta otrzymała znaczące wyróżnienia: „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, Medal „Pro Bono Silvae” przyznany za całokształt działalności przez Polskie Towarzystwo Leśne, Medal im. Wiktora Godlewskiego „za działania na rzecz przyrody” oraz wyróżnienie „Panteon Polskiej Ekologii”.

Benedykt Roźmiarek w swojej karierze zawodowej został wielokrotnie odznaczony. Dyrektora uhonorowano Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą odznaką „Za zasługi dla ochrony środowiska”, Odznaką honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”, Odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotym Kordelasem Leśnika Polskiego.

Kończąc pracę Dyrektor podkreślił, że zawsze w swojej karierze zawodowej kierował się dobrem polskich lasów i pracowników. Na zakończenie podziękował za współpracę, życzliwość i wsparcie wszystkim osobom, z którymi miał możliwość pracować.