Lista aktualnosci Lista aktualnosci

Powrót

DZIEDZICTWO PRZYRODNICZE I KULTUROWE W LASACH – WSPÓŁCZESNE WYZWANIA

DZIEDZICTWO PRZYRODNICZE I KULTUROWE W LASACH – WSPÓŁCZESNE WYZWANIA

Międzynarodowa konferencja on-line

W dniach 9 i 10 grudnia 2021 r. odbędzie się Międzynarodowa Konferencja „Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe w lasach – współczesne wyzwania”. Jest ona rezultatem współpracy Instytutu Nauk Leśnych SGGW z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, reprezentowanym przez Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Pan Józef Kubica, p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, prof. dr hab. Michał Zasada, JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Pani Helena Vičič, Dyrektor Zarządzający Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Interpretacji Dziedzictwa. Partnerem przedsięwzięcia jest IUFRO (Międzynarodowa Unia Leśnych Organizacji Badawczych).

Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na problemy dotyczące zarządzania dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym w lasach, wskazanie sposobów minimalizowania konfliktów na tle relacji człowiek – dziedzictwo oraz dyskusja nad współczesnymi wyzwaniami, jakie stwarza ochrona, zarządzanie oraz planowanie działań związanych z dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym.

Konferencja jest przeznaczona dla naukowców i praktyków, którzy chcą zaprezentować swoje prace, poszerzyć wiedzę na temat zagadnień dotyczących dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w lasach, a także dla osób zarządzających zasobami dziedzictwa. Będzie przebiegać w języku angielskim. Przewiduje się prezentacje ustne oraz prezentacje posterowe. W konferencji można uczestniczyć również, nie zgłaszając wystąpienia.

 

Organizatorzy proponują pięć tematów przewodnich:

  • Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe w lasach – identyfikacja i interpretacja,
  • Zarządzanie lasami w obiektach światowego dziedzictwa UNESCO,
  • Kulturowy wymiar użytkowania lasu,
  • Zagrożone dziedzictwo przyrodnicze,
  • Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe w lasach – rozwój turystyki i rekreacji.

 

Przesyłanie zgłoszeń odbywa się za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie konferencji https://inl.sggw.edu.pl/instytut-nauk-lesnych/conference/konferencja-dziedzictwo-przyrodnicze-i-kulturowe-w-lasach-wspolczesne-wyzwania/