Lista aktualnosci Lista aktualnosci

Powrót

Park-arboretum w Gołuchowie. Przewodnik

Park-arboretum w Gołuchowie. Przewodnik

Spacer po parku-arboretum w Gołuchowie o każdej porze roku dostarcza niepowtarzalnych doznań estetycznych. Sprzyja lepszemu poznaniu przyrody i chwilom zapomnienia o codziennych obowiązkach. Dwadzieścia sześć kilometrów ścieżek spacerowych, dwie odmienne w swoim charakterze części: ozdobna i leśna, bogactwo gatunków rodzimych i egzotycznych, naturalistyczny krajobraz oraz infrastruktura sprzyjająca wypoczynkowi na łonie natury. Tak w skrócie można zareklamować to miejsce.

Dla tych którzy już trochę znają gołuchowski park-arboretum oraz dla tych, którzy jeszcze w nim nie byli, Ośrodek Kultury Leśnej przygotował 84-stronicowy przewodnik. Publikacja ma charakter popularno-naukowy. Scharakteryzowano w niej rośliny, zwierzęta i grzyby występujące na terenie parku, historię i fizjografię obiektu, przedstawiono również propozycje zwiedzania tego miejsca z wykorzystaniem opisanych ścieżek. Przewodnik zawiera trzy mapy ułatwiające planowanie spaceru oraz 80 zdjęć, między innymi w formie panoram. Znajdziemy w nim również informacje turystyczne oraz wykaz literatury.

Jest to trzecie z kolei opraco­wanie dotyczące parku-arboretum (…), które poprzedziły przewodniki wydane w 1963 i 1999 roku. Głównym źródłem informacji w nim zawartych są inwentaryzacje przyrodnicze wykonane w 2005 roku przez Biuro Usług Ekologicz­nych i Urządzeniowo-Leśnych „Operat” w Toruniu oraz dziesięć lat później – przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Poznaniu – czytamy w słowie wstępnym, napisanym przez Benedykta Roźmiarka, dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.

Przewodnik stanowi obraz dzisiejszego stanu parku-arboretum, jednak jego autorki, Barbara Czołnik i Alicja Antonowicz, nie stronią od smaczków historycznych, zaczerpniętych z dziewiętnastowiecznych opisów tego miejsca, sporządzonych ręką Adama Kubaszewskiego, ogrodnika, który z polecenia właścicieli Gołuchowa, Izabeli i Jana Działyńskich przygotował plan parku i nadzorował jego tworzenie, angażując się osobiście w sadzenie niektórych drzew.

To właśnie rośliny drzewiaste, występujące tutaj w kilkuset gatunkach i odmianach, decydują o wyjątkowości tego miejsca. Park w 1965 roku został wpisany do rejestru zabytków województwa poznańskiego jako dobro kultury. Jest również przyrodniczą dominantą Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Rzeki Ciemnej”.

Spacerując po parku-arboretum w Gołuchowie, można podziwiać jego architekturę krajobrazu, pięk­no i niepowtarzalność zabytkowych drzew, kolo­ry roślin ozdobnych zmieniające się wraz z porami roku. Jest to również ciekawy obiekt do obserwacji zwierząt leśnych i wodnych. Na jego terenie spotkać można także rośliny, zwierzęta i grzyby objęte ochro­ną gatunkową w naszym kraju oraz gatunki rzadkie dla Wielkopolski. Zapraszając do zwiedzania tego cennego i wyjątkowego obiektu przyrodniczego, wy­rażam nadzieję, że nasz przewodnik okaże się po­mocny w spotkaniach z przyrodą. Powyższe słowa kierowane przez dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej do Czytelników, niech będą najlepszą  zachętą zarówno do lektury, jak i wizyty w gołuchowskim parku.

Park-arboretum w Gołuchowie. Przewodnik. Autorki: Barbara Czołnik, Alicja Antonowicz.  Wydawca: Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie. Rok wydania: 2017. Liczba stron: 84. Liczba rycin: 83. Oprawa miękka. Cena: 15 zł.