Lista aktualnosci Lista aktualnosci

Powrót

Porozumienie o Współpracy

Porozumienie o Współpracy

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Ośrodkiem Kultury Leśnej w Gołuchowie a Państwową Strażą Pożarną w Pleszewie. 

W dniu 20 stycznia 2023 roku pomiędzy:

Ośrodkiem Kultury Leśnej w Gołuchowie, ul. Działyńskich 2, 63-322 Gołuchów, reprezentowanym przez Panią Ewę Jedlikowską - Dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie, ul. Słowackiego 17, 63-300 Pleszew, reprezentowaną przez bryg. Rolanda Egierta - Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie zostało podpisane porozumienie o współpracy.