Lista aktualnosci Lista aktualnosci

Powrót

Przyjaciele lasu

Przyjaciele lasu

Edukacja i zabawa podczas gry parkowej

Siedem gatunków leśnych zwierząt ukryło się na planszach rozmieszczonych w parku-arboretum. Odszukanie ich oraz… ważenie szyszek, toczenie drewna, czy rozpoznawanie nasion były zadaniami, przed którymi stanęli uczestnicy gry terenowej. Zorganizowaliśmy ją z okazji Międzynarodowego Dnia lasów, który w tym roku przebiegał pod hasłem „Zdrowe lasy dla zdrowych ludzi”.

Aktywne działanie w naturalnym środowisku, odczytywanie sygnałów otoczenia i rówieśnicza interakcja pozwoliły na rozwinięcie nowych umiejętności. Nagrodą były wspólne przeżywanie przyrody, rozwiazywanie leśnego sudoku i upominki, które zespołom uczniowskim wręczyła pani Ewa Jedlikowska, dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.    

Lasy są niezbędne dla zdrowia planety i dobrostanu człowieka. Pokrywają niemal jedną trzecią powierzchni lądowej Ziemi i dostarczają ludziom bezcennych towarów takich jak: żywność, drewno, paliwo. Umożliwiają ludziom bliski kontakt z naturą, zapewniają im korzyści zdrowotne, świeże powietrze, a także czystą wodę i przestrzeń do rekreacji. Są ostoją bioróżnorodności, a wiążąc węgiel i redukując jego poziom w atmosferze, stają się naszymi sprzymierzeńcami w walce ze zmianą klimatu. Z lasu pochodzą lekarstwa ratujące życie, a trwanie wielu społeczności zależy właśnie od jego bliskiego sąsiedztwa.

Lasy odgrywają kluczową rolę w zmniejszaniu ubóstwa i osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju. Jednak pomimo tych wszystkich bezcennych korzyści: ekologicznych, ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych, lasom zagrażają pożary, szkodniki, susze, a w skali globalnej – wylesianie. Niestety, każdego roku świat traci 10 milionów hektarów lasów.

W Polsce lasów przybywa! Ich powierzchnia stanowi niemal 30 procent obszaru kraju (9,2 mln ha), ale nie oznacza to, iż są pozbawione zagrożeń w postaci szkodników, huraganów, pożarów. Wiedza leśników o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają na wczesną diagnozę zagrożeń mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Niestety, przed ekstremalnymi zjawiskami atmosferycznymi nie da się ustrzec.

Każdego roku leśnicy podejmują działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze. Grodzą uprawy, palikują sadzonki by zabezpieczyć je przed ssakami roślinożernymi. Jesienią sprawdzają liczebność pędraków i larw owadów zimujących w ściółce i glebie, aby oszacować zagrożenie dla lasu na rok następny. Zakładają pułapki, wyznaczają do usunięcia drzewa opanowane przez owady. Posługują się sprawnym i skutecznie działającym systemem, dzięki któremu możliwe jest szybkie wykrywanie pożarów, alarmowanie odpowiednich służb ratowniczych i prowadzenie akcji gaśniczej. Poprzez edukację biorą udział w zwalczaniu zaśmiecania lasów czy jazdy w niedozwolonych miejscach na motocyklach i quadach. To tylko wybrane przykłady.

W obliczu różnorodnych sposobów użytkowania lasu, jak również wielu zagrożeń, pamiętajmy o racjonalnym korzystaniu z jego dobrodziejstw. To zapewni mu trwałość oraz zabezpieczy byt kolejnym pokoleniom.