Lista aktualnosci Lista aktualnosci

Powrót

Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody

Na terenie gminy Gołuchów położony jest Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina rzeki Ciemnej”. Obejmuje swym zasięgiem doliny Ciemnej i Giszki oraz lewy brzeg Prosny. Jego powierzchnia wynosi 3,5 tysiąca hektarów, z czego połowę stanowią grunty orne, a dużą część – lasy. Poza rzekami znajdują się tutaj również, powstałe w wyniku spiętrzenia wód Ciemnej, stawy widokowe położone na obszarze parku oraz zbiornik retencyjny.

Park-arboretum jest przyrodniczą dominantą Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina rzeki Ciemnej”. Rozciąga się wzdłuż trzykilometrowego odcinka tej rzeki. Zachęcamy do przeczytania artykułu.

Nie sposób o nich nie wspomnieć w Światowym Dniu Wody.