Lista aktualnosci Lista aktualnosci

Powrót

Zajęcia edukacyjne

Zajęcia edukacyjne

Muzeum Leśnictwa, ozdobna i leśna część parku-arboretum oraz Pokazowa Zagroda Zwierząt są miejscem prowadzenia zajęć i warsztatów dla różnych grup wiekowych. Program każdorazowo jest uzgadniany z zamawiającym zajęcia i uwzględnia zainteresowania oraz potrzeby odbiorców.

W celu rezerwacji terminu zajęć
zapraszamy do kontaktu
z Działem Edukacji.
Tel: 62/7615045 wew. 683, 682,
kom. +48 784 377 198
e-mail: okl@okl.lasy.gov.pl,
edukacja@okl.lasy.gov.pl

Liczba osób w grupie:
min. 10, maks. 30.
Dla grup mniejszych niż 10 osób,
opłata  jak za minimalną wielkość grupy.

Miejsce spotkania z edukatorem:
Muzeum Leśnictwa – Powozownia (zdjęcie obok)

UWAGA! Prosimy o telefoniczne potwierdzenie liczby uczestników zajęć w dniu przyjazdu, do godz. 8:30. Tel. +48 784 377 198. W innym przypadku faktura będzie wystawiona na liczbę osób zapisanych w formularzu zgłoszeniowym.
Zajęcia edukacyjne są prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–14:30.

Tematy zajęć:

 • Las bawi nas, las uczy nas (tylko przedszkola) – zajęcia prowadzone w części leśnej parku w okresie wiosennym, letnim i jesiennym. Obejmują one zbiór cząstek przyrody do tworzenia dzieła plastycznego, nasłuchiwanie i naśladowanie dźwięków prosto z lasu, zabawę z utworem literackim, a także mini rozgrywki sprawnościowe. Czas zajęć: 1 godzina zegarowa.
 • Wiosna budzi zapachami i kolorami (od przedszkola do klasy III) – zajęcia prowadzone są w części ozdobnej parku w okresie wiosny. Obejmują one obserwacje barw przyrody, zbiór cząstek przyrody z zastosowaniem palety barw, poznawanie zapachów, tworzenie dzieła plastycznego z użyciem zebranych materiałów oraz wystawę wykonanych prac. Czas zajęć: 1 godzina zegarowa.
 • Jesienne obserwacje (od przedszkola do klasy III) – zajęcia prowadzone są w części ozdobnej parku w trakcie jesieni. Obejmują one obserwację barw w przyrodzie, zbiór cząstek przyrody z zastosowaniem palety barw, tworzenie dzieła plastycznego z użyciem zebranych materiałów oraz wystawę prac. Czas zajęć: 1 godzina zegarowa.
 • Zdobienie drewna (od pięciu lat) – na zajęciach uczestnicy zdobią drewno z użyciem wzoru wyciętego z papieru ryżowego. Uczą się rozróżnić drewno od drzewa. Poznają właściwości i sposoby jego wykorzystania. Jednorazowo w warsztatach może wziąć udział maksymalnie 32 osoby. Zajęcia odbywają się w sali edukacyjnej. Czas zajęć: 1 godzina zegarowa.
 • Leśni detektywi (od klasy I do III) – lekcja prowadzona w części ozdobnej parku w okresie wiosny, lata i jesieni. Obejmuje ona poznawanie lasu za pomocą wszystkich zmysłów: poprzez poszukiwanie zapachów, obserwację i zbiór cząstek przyrody, rozpoznawanie drzew za pomocą dotyku kory, osłuchiwanie drzew stetoskopem, smakowanie leśnych soków. Czas zajęć: 1 godzina zegarowa.
 • Ssaki leśne (od klasy II do VIII) – zajęcia realizowane są w Pokazowej Zagrodzie Zwierząt. Obejmują obserwację czterech gatunków ssaków leśnych: żubra, daniela, dzika i konika polskiego. W oparciu o pogadankę i tablice dydaktyczne uczniowie rozwiązują zadania umieszczone w kartach pracy. Zadania dotyczą zwyczajów zwierząt, cech budowy, rozpoznawania poroży i tropów oraz znaczenia gatunku w przyrodzie. Czas zajęć: 1 godzina zegarowa. Należy doliczyć czas na przejście do Pokazowej Zagrody Zwierząt.
 • Szukamy dendrologicznych skarbów (od klasy I) – lekcja terenowa polegająca na zabawie z użyciem planu parku i kart pracy. Uwzględnia ona obserwację i opis drzew okazowych w części ozdobnej parku-arboretum. W trakcie lekcji uczestnicy zdobywają nową wiedzę o drzewach i prezentują informacje, które zdobyli. Czas zajęć: 1 godzina zegarowa.
 • W świecie mrówek (od I do VI klasy) – zajęcia prowadzone w parku. Prezentujemy mrówkę i jej życie w kolonii oraz omawiamy jej znaczenie w życiu lasu. Czas zajęć: 1 godzina zegarowa. 

 • Słodkie tajemnice pszczół (od I do VI klasy) – opowiadamy o produktach pszczelich, o pszczole i jej życiu w pszczelim społeczeństwie, a także prezentujemy rodzaje jej domków, od dawnych barci po współczesne ule. Czas zajęć: 1 godzina zegarowa. 

 • Warsztaty pirograficzne (od II klasy, dla grupy do 15 osób) – na zajęciach omawiamy wykorzystanie drewna jako wszechstronnego surowca oraz dekorujemy krążek drewna przy użyciu pirografów. Grafikę stanowią liście rodzimych drzew lesnych oraz zwierzęta. Czas zajęć: 1 godzina zegarowa.

 • Żubrowe ciekawostki (od klasy IV do VIII) – zajęcia prowadzone w Pokazowej Zagrodzie Zwierząt. Obejmują obserwację żubrów. W oparciu o pogadankę i tablice dydaktyczne uczniowie rozwiązują zadania umieszczone w kartach pracy dotyczące cech budowy, zwyczajów i znaczenia tego gatunku w przyrodzie. Czas zajęć: 1 godzina zegarowa. Należy doliczyć czas na przejście do Pokazowej Zagrody Zwierząt (20-25 min. w jedną stronę).
 • W głąb lasu (od klasy  VI) – marsz na orientację prowadzony w części leśnej parku, obejmujący wykorzystanie mapy, rozpoznawanie drzew i krzewów, ocenę zdrowotności drzew, obserwację martwego drzewa, fototropizmu u drzew, łuszczenia się kory oraz pomiar grubości i wysokości pomnika przyrody i obliczanie jego wieku. Czas zajęć: 2 godziny zegarowe.
 • Przyjaciele lasu (od IV do VIII klasy) – interdyscyplinarna zabawa parkowa uwzględniająca gatunki zwierząt – sprzymierzeńców lasów. Polega na przejściu ścieżki przy użyciu mapy i wskazówek ukrytych w parku i aktywnym wykonaniu zadań. Czas zajęć: 1,5 godziny. Zajęcia organizowane przy zgłoszeniu na konkretny termin min. 3 grup szkolnych.

Dorośli  – Oferta edukacyjna dla dorosłych obejmuje warsztaty metodyczne dla nauczycieli i leśników zaangażowanych w działalność edukacyjną. Program warsztatów jest każdorazowo uzgadniany z zamawiającym zajęcia i uwzględnia zainteresowania oraz potrzeby odbiorców.

Warsztaty bożonarodzeniowe – W okresie przedświątecznym (od 1 grudnia) oferujemy zajęcia dla młodzieży ze szkół podstawowych z klas V-VIII. Na naszych warsztatach wykorzystujemy materiały pozyskane z natury, takie jak żołędzie, szyszeczki olszowe, jarzębinę. Sięgamy także po kolorowe papiery i serwetki, farby i brokaty. Wszystko po to, aby stworzyć własnoręcznie unikatowe ozdoby świąteczne. Zajęcia odbywają się w pracowni plastycznej na „Dybulu”. Maksymalna wielkość grupy to 30 osób. Czas zajęć: 2 godziny zegarowe.