Lista aktualnosci Lista aktualnosci

Powrót

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na: Dostawa mieszanki zbożowej do Pokazowej Zagrody Zwierząt Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie - dla żubrów w ramach projektu pn. „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” nr: POIS.02.04.00-00-0027/18 oraz dostawa mieszanki dla pozostałych zwierząt.

Do pobrania w załączniku.

Aktualizacja:

Ogłoszenie o wyniku postępowania dostępne do pobrania w załączniku.