Lista aktualnosci Lista aktualnosci

Powrót

Żegnamy Profesora Jacka Michalskiego

Żegnamy Profesora Jacka Michalskiego

Głęboko zasmuceni, żegnamy prof. dra hab. inż. Jacka Michalskiego,

emerytowanego nauczyciela akademickiego

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,

wspaniałego Człowieka, wybitnego uczonego i Przyjaciela.

Rodzinie i bliskim zmarłego Profesora składamy

wyrazy współczucia i żalu.

 

Dyrektor i pracownicy Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie

 

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr hab. Jacka Michalskiego, emerytowanego nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Odszedł 17 listopada br., a tydzień później podczas uroczystości pogrzebowych żegnają go najbliżsi i cała akademicka rodzina.

Prof. dr hab. inż. Jacek MICHALSKI urodził się w 1925 roku w Przemyślu. Wykształcenie zdobywał w Krakowie, a studia leśne ukończył w 1951 roku Poznaniu. Należał do grona pierwszych powojennych absolwentów Wydziału Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego.

Przez cały okres aktywności zawodowej i naukowej związany był z Zakładem Entomologii Leśnej Katedry Ochrony Lasu, później Instytutem Ochrony Lasu i Katedrą Entomologii Leśnej, począwszy od stanowiska młodszego asystenta, asystenta, starszego asystenta po kierownika katedry w latach 1991–1994. W roku 1995 roku przeszedł na emeryturę.

Wszystkie prace aplikacyjne zrealizował na Wydziale Leśnym WSR i AR w Poznaniu, a zdobywane w kolejnych latach stopnie naukowe uzyskał na podstawie opracowań związanych z ważną z gospodarczego punktu widzenia w leśnictwie rodziną kornikowatych. Opublikował łącznie ponad 230 publikacji obejmujących oryginalne artykuły i rozprawy naukowe, monografie taksonomiczne, zestawienia bibliograficzne, artykuły popularno-naukowe, skrypty i podręczniki, a także beletrystykę łowiecką i polemiki. Profesor Jacek Michalski jest współautorem podręcznika do entomologii leśnej z zarysem akarologii (red. B. Kiełczewski) oraz praktycznego przewodnika dla leśników poświęconego kornikom. Ponadto spod Jego pióra wyszły liczne wspomnienia łowieckie, zebrane w dwóch tomach opowiadań.

W  2012 roku w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie została przygotowana i wydana książka profesora Jacka Michalskiego zatytułowana „Jerzy Honowski. Przyjaciel, wybitny leśnik, taternik i alpinista”. Pięć lat później do Ośrodka  profesor przekazał swoją bogatą kolekcję trofeów, dermoplastów i obiektów związanych z myślistwem oraz dokumenty archiwalne dotyczące pracy zawodowej, odznaki, odznaczenia i medale.

Profesor Jacek Michalski czynnie uczestniczył w pracach wielu komisji, organizacji i towarzystw, był wieloletnim członkiem rad naukowych Karkonoskiego Parku Narodowego i Parku Narodowego Gór Stołowych. Zawsze chętnie dzielił się swoją ogromną wiedzą z dziedziny entomologii i nauk leśnych.

Żródo fotografii: www.drewno.pl