Wydawca treści Wydawca treści

Mistrz leśnego bajania 2019

Wyniki konkursu „Bajarze z leśnej polany”.

Do krasomówczej rywalizacji w Ogólnopolskim Konkursie „Bajarze z Leśnej Polany” im. redaktora Andrzeja Zalewskiego stanęły w tym roku 33 osoby, głównie uczniowie techników leśnych oraz ich absolwenci. Trzynasta edycja konkurs odbyła się 16 i 17 maja w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie.

Zaprezentowane gawędy były w większości tekstami autorskimi osób występujących w konkursie, w kilku przypadkach można było usłyszeć fragmenty tekstów zaczerpniętych z literatury, w tym z „Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. Wystąpienia oceniało sześcioosobowe jury pod przewodnictwem profesora Tomasza Boreckiego.

Najwyższą notę otrzymał Jakub Chludziński, uczeń Technikum Leśnego im. Adama Loreta w Tucholi, który zaprezentował gawędę zatytułowaną „Zdrowie natury". Drugie miejsce w konkursie zajęła Gabriela Pawłowska  z Technikum Leśnego im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w Biłgoraju, która wystąpiła z gawędą „Małe, ale ważne". Laureatką trzeciego miejsca została Adrianna Janecka reprezentująca Technikum Leśne im. prof. Jana Miklaszewskiego w Starościnie, która wystąpiła z gawędą „Karczemne opowieści o ekologicznej treści".

Jury przyznało ponadto siedem równorzędnych wyróżnień dla: Mateusza Kasiaka, Jakuba Kurka i Patryka Lefanowicza z Technikum Leśnego im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w Biłgoraju, Wiktorii Kasprzak z Technikum Leśnego im. prof. Jana Miklaszewskiego w Starościnie, Przemysława Pluty z Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku, Kacpra Sosnowskiego z Technikum Leśnego im. Adama Loreta w Tucholi oraz Karola Więckowskiego z zespołu Szkół Leśnych im. inż. Jana Kloski w Goraju.

Konkurs uświetnili swoim występem uczniowie z Technikum Leśnego w Białowieży, którzy zaprezentowali spektakl „100 lat Niepodległej", a muzycznym akcentem wydarzenia był koncert „Partytura a natura, czyli przyroda w muzyce" w wykonaniu Zespołu Kameralnego Filharmonii Poznańskiej.

 

TUTAJ OBEJRZYSZ relację z wydarzenia „Bajarze z leśnej polany” w reportażu TVP3 Poznań z cyklu: „Widziane po drodze.Patronat nad wydarzeniem sprawowali Dyrektor Generalny Lasów Państwowych oraz Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Konkurs zorganizował Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie przy współpracy Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych. Patronatem medialnym wydarzenie objęli: TVP3 Poznań, Radio Poznań, „Echa Leśne", „Przegląd Leśniczy", „Las Polski" oraz portal edukacji ekologicznej ekoedu.com.pl.