Wydawca treści Wydawca treści

Czasopisma

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie jest wydawcą dwóch czasopism.

Pierwsze z nich to rocznik „Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej" (ISSN 0860-830X), którego zakres tematyczny obejmuje aspekt historyczny i kulturowy leśnictwa oraz środowiska leśnego, zasoby przyrodnicze i kulturowe oraz kronikę Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.

Zawartość kolejnych numerów rocznika oraz wskazówki dla autorów są zamieszczone na stronie www.studia.okl.lasy.gov.pl.

 

 

Drugim czasopismem wydawanym przez Ośrodek jest kwartalnik edukacyjno-informacyjny „Zagajnik" (ISSN 1897-3906).

„Zagajnik" ukazuje się od 2006 roku. W pierwszych latach na wkładkach znajdowały się artykuły na temat polskich drzew leśnych oraz dawnego przemysłu leśnego. Od numeru 2. z 2012 roku do końca 2020 roku na wkładkach znajdziemy teksty opisujące gatunki leśne w polskiej czerwonej księgi wzbogacone ilustracjami. Kwartalnik jest wydawnictwem bezpłatnym, dostępnym w punktach sprzedaży biletów Muzeum Leśnictwa, bibliotece OKL oraz do pobrania ze strony internetowej i na portalu ISUU. Jego wydanie dofinansowuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Z zawartością czasopism można się zapoznać, klikając w na okładkę. Zachęcamy do lektury.