Wydawca treści Wydawca treści

Czasopisma

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie jest wydawcą dwóch czasopism.

Pierwsze z nich to rocznik „Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej" (ISSN 0860-830X), drugie – kwartalnik edukacyjno-informacyjny „Zagajnik" (ISSN 1897-3906). Z charakterystyką i zawartością czasopism można się zapoznać, klikając w kolejne okładki. Zachęcamy do lektury.