Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

„Bogactwo przyrodnicze parku-arboretum w Gołuchowie”

„Bogactwo przyrodnicze parku-arboretum w Gołuchowie”

Nowa gra edukacyjna

Ośrodek Kultury Leśnej pełni swoją rolę edukacyjną zarówno poprzez prowadzenie muzeum, wydarzenia, zielone lekcje, jak i poprzez wydawnictwa. Są pośród nich publikacje cykliczne, wydawnictwa zwarte oraz gry edukacyjne. Te ostatnie kierujemy do najmłodszych odbiorców – dzieci i młodzieży. Nie wyklucza to oczywiście udziału osób dorosłych w zabawach, który jest pozytywnym elementem wychowania.

Tematami wiodącymi naszych wydawnictw są, z oczywistych względów, przyroda, ekologia, sztuka inspirowana lasem, historia leśnictwa i samo leśnictwo. Publikujemy teksty naukowców, specjalistów, leśników, ale nie tylko. Pokazujemy zaangażowanie osób związanych z Gołuchowem i uczestników różnych akcji edukacyjnych organizowanych przez OKL.

Jednym z takich wydarzeń był konkurs plastyczny przeprowadzony z okazji Dnia Ziemi w 2018 roku. Polegał na wykonaniu ilustracji do gry typu pamięć obrazkowa. Na podstawie zwycięskiej pracy Aldony Jarząb została przygotowana gra MEMOSY „Bogactwo przyrodnicze parku-arboretum w Grę kupić można w kasach sprzedaży biletów do Muzeum Leśnictwa, w dniach i godzinach otwarcia muzeum, a także wysyłając zamówienie na adres e-mail: okl@okl.lasy.gov.plGołuchowie”. Jest to zabawa, która pomaga ćwiczyć pamięć i koncentrację, a także ukazuje różnorodność przyrodniczą parku-arboretum. Gra może być również zachętą do poszukiwań i obserwacji roślin i zwierząt w środowisku naturalnym, do czego ogromnie zachęcamy.

MEMOSY „Bogactwo przyrodnicze parku-arboretum w Gołuchowie” zostały zrealizowane częściowo dzięki środkom finansowym pozyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.