Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Dyrektor generalny powołał Radę Kobiet

Dyrektor generalny powołał Radę Kobiet

Lasy Państwowe mają nowy organ doradczy – Radę Kobiet. Jego powstaniu przyświeca jasno określony cel – wsparcie dyrektora generalnego w sprawach dotyczących zatrudnienia kobiet w Lasach Państwowych. Spotkanie inauguracyjne połączone z uroczystym wręczeniem powołań do Rady Kobiet odbyło się w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Kobiety zmieniają wizerunek zawodu leśnika. W Lasach Państwowych nie tylko wykonują pracę biurową, ale także są zatrudnione na stanowiskach leśniczych, podleśniczych, czy inżynierów nadzoru. Powołana dziś Rada Kobiet pomoże zwiększyć aktywność zawodową pań i szukać rozwiązań, które ułatwią wykonywanie codziennych obowiązków.

 

Radę tworzy 17 pań. Wszystkie członkinie nowego organu doradczego pracują w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, reprezentują poszczególne jego jednostki na różnym szczeblu – począwszy od Dyrekcji Generalnej LP, przez regionalne dyrekcje, kończąc na zakładach o zasięgu krajowym. Przewodniczącą Rady Kobiet została Ewa Jedlikowska – dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.

Priorytetowym celem Rady Kobiet będzie doradzanie dyrektorowi generalnemu Lasów Państwowych we wszelkich sprawach dotyczących pracy kobiet w PGL LP, w szczególności w zakresie zwiększania aktywności zawodowej pań zatrudnionych w organizacji.

Zawód, który u zarania Lasów Państwowych był niemal w 100% wykonywany przez mężczyzn i taki pozostaje w odbiorze społecznym, zdecydowanie zmienił swoje oblicze. Dziś niemal co trzecia zatrudniona osoba to kobieta. Panie ocieplają wizerunek naszej organizacji, często nadając prowadzonym sprawom nowy kontekst i odmienne spojrzenie. Ich głos jest bardzo istotny i pomocny, dlatego też, zdecydowałem o powołaniu Rady Kobiet, by jeszcze lepiej wykorzystać potencjał drzemiący w przedstawicielkach płci pięknej. – mówi Józef Kubica, p.o. dyrektor generalny Lasów Państwowych.

W Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe pracuje 7610 kobiet. To aż 29% wszystkich osób zatrudnionych w tej organizacji. W Służbie Leśnej pracuje 2930 kobiet, czyli ok. 16% ogółu pracowników.