Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej nagrodzony leśnym odznaczeniem wysokiej rangi

Dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej nagrodzony leśnym odznaczeniem wysokiej rangi

23 lipca 2021 roku Dyrektor dr inż. Benedykt Roźmiarek został uhonorowany Złotym Kordelasem Leśnika Polskiego. Wyjątkowa leśna nagroda została przyznana oraz osobiście wręczona przez Pana Józefa Kubicę p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Przekazanie nastąpiło w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie.

Nadanie odznaczenia to wyraz podziękowania za wieloletnią pracę Dyrektora Benedykta Roźmiarka, będącą w całości służbą na rzecz polskich lasów. Podczas 47-letniego stażu pracy szczególnie wyróżnia się okres 20 lat piastowania stanowiska Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, podczas którego Dyrektor przyczynił się do przywrócenia świetności obiektów architektonicznych i przyrodniczych zabytkowej rezydencji rodziny Czartoryskich w Gołuchowie. Ten czas to również intensywne działania na rzecz muzealnictwa leśnego oraz promowania kultury leśnej i ekologicznej w naszym kraju.

Kordelas nadawany jest leśnikom oraz innym osobom spoza Lasów Państwowych, którzy swoją wieloletnią pracą oddali szczególne zasługi dla rozwoju polskich lasów. Taka forma wyróżnienia nadawana jest w Polsce od 1996 roku i nawiązuje do honorowej i paradnej broni noszonej przez leśników w okresie II RP. Wzór kordelasa wywodzi się z Rozporządzenia Rady Ministrów „o umundurowaniu i oznakach służbowych funkcjonarjuszów administracji lasów państwowych” z 1 marca 1930 roku. Aktualny wygląd kordelasa opisuje Zarządzenie nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 19 z dnia 2 marca 1999 r. wprowadzającego jednolity tekst Zarządzenia nr 25 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 października 1996 r. w sprawie ustanowienia Kordelasa Leśnika Polskiego wzór 1996.