Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Dzień Krajobrazu 2021

Dzień Krajobrazu 2021

20 października w Polsce i Europie obchodzony jest Dzień Krajobrazu.

Został ustanowiony w wyniku inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ). Odbywa się już po raz szósty. W tym roku pod hasłem „Otwarte krajobrazy”.

Dlaczego 20 października?

W tym dniu w 2000 roku przyjęta została przez Radę Europy Europejska Konwencja Krajobrazowa. Jej celem jest promowanie ochrony, gospodarki i planowania, a także organizowanie współpracy europejskiej w zakresie zagadnień dotyczących krajobrazu. GDOŚ ogłosiła Dzień Krajobrazu w 2016 roku, a już rok później został on przyjęty przez Radę Europy, zyskując status międzynarodowy.

Otwarte krajobrazy

Każdego roku Dzień Krajobrazu posiada inny temat przewodni. W zeszłym roku koncentrował się na drzewach, podczas gdy w tym skupia się na haśle „Otwarte krajobrazy”. Wedle idei tegorocznych obchodów, celem jest docenienie wartości dostępnych na co dzień przestrzeni przyrodniczych, rolniczych i miejskich. Nie tylko wpływają one pozytywnie na nas samych, ale spełniają często też ważne funkcje, jak na przykład ochrona przeciwpowodziowa, napowietrzanie miast czy regulowanie temperatur.

Niestety, w wyniku nieodpowiedzialnych działań, otwarte krajobrazy są degradowane bądź zanikają. Wśród czynników, które mają negatywny wpływ, możemy wyróżnić takie jak rozproszona zabudowa, ekspansja osadnictwa czy nawet niewłaściwie dobrana zieleń w miastach (o niewielkiej wartości przyrodniczej lub wprowadzająca gatunki inwazyjne stanowiące zagrożenie dla innych gatunków) oraz niekontrolowany wzrost roślinności wysokiej.

Z tych powodów celem obchodów Dnia Krajobrazu jest uświadamianie wartości krajobrazu i istnienia wymienionych problemów, a co za tym idzie – intensyfikowanie powszechnych działań na rzecz ochrony otwartych krajobrazów. Dotyczy to tak miast, jak terenów rolniczych i obszarów cennych przyrodniczo.

Dzień Krajobrazu 2021

W ramach obchodów podejmowane są różne działania, takie jak spacery krajobrazowe czy wykłady online. Na oficjalnej stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska możemy zapoznać się z około setką lokalizacji, w których odbędą się wydarzenia z okazji Dnia Krajobrazu. Zachęcamy do wzięcia udziału, choćby w formie zwykłej przechadzki po znajomych terenach.