Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Dzień Świętego Huberta

Dzień Świętego Huberta

Św. Hubert, którego wspomnienie przypada 3 listopada, żył na przełomie VII i VIII wieku w Belgii. Patron myśliwych, ale też i jeźdźców, czczony w całej Europie, wiódł życie, które było naznaczone głęboką przemianą.

Według legendy miała ona nastąpić podczas konnego polowania w lasach Gór Ardeńskich w Wielki Piątek. Hubert ujrzał wtedy okazałego białego jelenia ze świetlistym krzyżem pośród poroża oraz usłyszał nieziemski głos nawołujący go do nawrócenia i podróży do Lamberta, biskupa Maastricht i Liege. To wydarzenie spowodowało, że porzucił prowadzony do tej pory hulaszczy tryb życia i rozpoczął działalność misjonarską. Po śmierci Lamberta otrzymał sakrę biskupią. Za zasługi w krzewieniu chrześcijaństwa został pośmiertnie ogłoszony świętym.

Kult św. Huberta zaistniał w Polsce już w XV wieku. Rozwijał się w środowiskach, gdzie łowiectwo odgrywało bardzo ważną rolę, a więc na dworach oraz wśród rycerstwa, które przyswajało sobie zachodnioeuropejskie formy kultu (msze wotywne o Hubercie, błogosławieństwo sprzętu myśliwskiego i zwierzyny) – czytamy w książce autorstwa Krzysztofa Kadleca „Las i myślistwo w muzyce polskiej”, w której znajdziemy informacje m.in. o historii mszy hubertowskich.

Wyrazem okazywania czci św. Hubertowi są dziś m.in. kapliczki przy leśnych duktach. Te małe formy architektury sakralnej będąc ważnym składnikiem krajobrazu kulturowego, stanowią korelację świata przyrody i działalności człowieka.

Wykaz publikacji poświęconych lub nawiązujących do św. Huberta, które zostały wydane przez Ośrodek można znaleźć tutaj.

Bogatą ikonografię kultu św. Huberta w naszym kraju znajdziemy w albumie „Świętemu Hubertowi Cześć!”, stanowiącym pokłosie sondażu przeprowadzonego wśród nadleśnictw z całej Polski, w konsekwencji którego zebrano materiał ilustrujący dzieła sztuki ludowej i profesjonalnej oraz rzemiosła artystycznego poświęcone św. Hubertowi. W innej publikacji pod tym samym tytułem opisano fakty z życia świętego, jego kult w tradycji łowieckiej oraz typy obrazowania tej postaci. Wymienione powyżej tytuły zostały wydane nakładem Ośrodka Kultury Leśnej w  Gołuchowie.

Św. Huberta czcimy 3 listopada, w dniu w którym jego relikwie zostały przeniesione do klasztoru w Andagium. Właśnie wtedy myśliwi obchodzą swoje święto nazywane Hubertusem.

tekst: Alicja Antonowicz