Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Europejskie Dni Dziedzictwa

Europejskie Dni Dziedzictwa

Zapraszamy do udziału!

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie w dniach 8 i 9 września br. zaprasza do udziału w obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa „Niepodległa dla wszystkich”.

Z tej okazji przygotowano wystawę zatytułowaną Lasy w stulecie odzyskania niepodległości, którą, podobnie jak ekspozycje stałe Kulturotwórcza rola lasu i Dzieje leśnictwa w Polsce, będzie można w tych dniach zwiedzać nieodpłatnie w Muzeum Leśnictwa – Oficynie.

Ponadto, nieopodal Muzeum stanie stoisko edukacyjne. Przewidziano w nim prezentację zdjęć pokazujących wkład Lasów Państwowych w odrestaurowanie historycznych gołuchowskich obiektów, jak również prowadzenie zabaw i konkursów, poprzez które będzie można wzbogacić wiedzę na temat historii zabytkowej rezydencji gołuchowskiej i Ośrodka Kultury Leśnej. W wydarzeniu weźmie udział także Gołuchowskie Centrum Kultury „Zamek”, realizując tematykę związaną ze 125-leciem ustanowienia Ordynacji Książąt Czartoryskich w Gołuchowie.

Chętnych do aktywnego zdobywania wiedzy zapraszamy do udziału w grach i zabawach terenowych, takich jak poszukiwanie skrytki geocachingowej Dziedzictwo Izabelli oraz guesty promujące dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe Gołuchowa zatytułowane Śladami Izabelli z Czartoryskich Działyńskiej i Wędrówki dendrologiczne.