Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

III Panel Ekspertów NPL

III Panel Ekspertów NPL

Panel ekspercki „Lasy i gospodarka leśna w kulturze i dziedzictwie narodowym" odbył się w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie w dniach 10–11 kwietnia br.

Spotkaniu przewodniczyli: z ramienia Instytutu Badawczego Leśnictwa prof. dr hab. Kazimierz Rykowski – koordynator projektu, w imieniu współorganizatora obrad – Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie – prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz. W panelu wzięło udział grono ekspertów z różnych dziedzin nauki zainteresowanych formami ochrony dziedzictwa narodowego, a także rozwojem badań nad wzajemnymi powiązaniami nauk humanistycznych z przyrodniczymi. Pośród uczestników byli historycy, architekci, leśnicy, przyrodnicy, ekolodzy, muzycy oraz grupa leśników praktyków. Reprezentowane były: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet w Toruniu, Uniwersytet im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Dendrologii PAN w Kórniku, Instytut Dziedzictwa Narodowego, Politechnika Warszawska, organizacje ekologiczne, czasopisma przyrodnicze, jednostki Lasów Państwowych z różnych zakątków kraju. W trakcie panelu miało miejsce 20 wystąpień eksperckich. Trwające dwa dni obrady, podzielone na cztery sesje, zakończyły się wymianą poglądów pomiędzy prelegentami i słuchaczami. Poruszane, różnorodne tematy wzbudzały na sali emocje uwidaczniane w dyskusjach prowadzonych bezpośrednio po poszczególnych sesjach, a także podczas przerw. Panel był transmitowany on-line. Obserwujący transmisję specjaliści informowali o kilkuset obserwatorach zewnętrznych. Obrady podsumował prof. dr hab. Kazimierz Rykowski składając podziękowania wszystkim zaangażowanym w procesy twórcze i organizacyjne wydarzenia. W swojej wypowiedzi profesor wzbraniał się z wyciąganiem wniosków końcowych zauważając konieczność oczekiwania na uwagi i komentarze słuchaczy zewnętrznych i analizę zebranych materiałów.
W chwilach odpoczynku zarówno prelegenci jak i przybyli na miejsce słuchacze zapoznali się z obiektami i wystawami muzealnymi w Ośrodku Kultury Leśnej.