Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Konkurs rozstrzygnięty

Konkurs rozstrzygnięty

Imię dla żubra wybrane

Żubr, który przyszedł na świat 9 maja tego roku w Pokazowej Zagrodzie Zwierząt w Gołuchowie będzie nosił imię POREST. Zostało ono wybrane w drodze konkursu.

Imię zgłosiła pani Agata Tomczak z Gaci Kaliskiej, która, podobnie jak innych 849 osób spróbowała swoich szans w zabawie. Do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, organizatora konkursu wpłynęło 1699 propozycji imion. W pierwszym etapie oceny  wyeliminowano te, które nie spełniały warunków regulaminu, a następnie te, które już wcześniej zostały zgłoszone do Księgi Rodowodowej Żubrów przez ośrodki hodowlane. Do finału zakwalifikowało się 775 imion i to właśnie spośród nich Porest, nawiązujący do słowa restytucja, został wybrany.

Termin restytucja oznacza przywrócenie przyrodzie gatunku zagrożonego wyginięciem. Losy żubra na początku XX wieku wydawały się być przesądzone. Ostatni osobnik żyjący na wolności w Puszczy Białowieskiej został zabity przez kłusownika w 1919 roku. Dzięki zaangażowaniu i wieloletniej współpracy naukowców i pasjonatów z wielu krajów, bazując na zwierzętach żyjących w ogrodach zoologicznych, udało się przywrócić żubry naturalnemu środowisku. Polska odegrała wiodącą rolę w procesie restytucji oraz ochrony gatunku Bison bonasus. Po przeszło stu latach na terenie naszego kraju żyje ponad dwa tysiące tych zwierząt (stan na koniec 2020 roku 2316).

Księga Rodowodowa Żubrów prowadzona przez Białowieski Park Narodowy jest światowym rejestrem tych zwierząt. Na podstawie raportów  otrzymywanych od hodowców gromadzi ona kompletne dane o każdym żubrze czystej krwi. Byk urodzony w tym roku w gołuchowskiej zagrodzie otrzymał w Księdze numer 15109 i już wkrótce zostanie odnotowane przy nim imię Porest. 

Jaki jest król polskich lasów? Zachęcamy do lektury!

Porest jest potomkiem Pinsecji II i Pogaja. To 106 żubr urodzony w Gołuchowie. W 44-letniej historii zagrody hodowano tutaj 121 zwierząt. Stado Ośrodka Kultury Leśnej jest kontynuacją białowieskiej linii żubrów, stanowi rezerwę genetyczną dla zwierząt żyjących na wolności. Gołuchowskie osobniki zasilają też inne hodowle, w kraju i za granicą. W minionym roku byk Podlas pojechał do Hiszpanii. Celem wymiany żubrów pomiędzy zagrodami jest zwiększenie aktualnego zasięgu i stworzenie nowych stanowisk. Zapobiega ona również kojarzeniu zwierząt w bliskim pokrewieństwie, co jest szczególnie ważne przy hodowli gatunku o tak małej genetycznej zmienności.

Uroczyste nadanie imienia w obecności zwyciężczyni konkursu odbędzie się 7 października br. Wszystkim osobom biorącym udział w konkursie bardzo dziękujemy.