Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Imiona dla żubrów wybrane

Imiona dla żubrów wybrane

Wyniki konkursu

Gołuchowskie żubry, które przyszły na świat na przełomie maja i czerwca tego roku w Pokazowej Zagrodzie Zwierząt Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie będą nosiły imiona PODBOREK i POGAJEK. Zostały one wybrane spośród propozycji, które nadesłali uczestnicy konkursu „Imiona dla żubrów".

W konkursie wzięło udział 226 osób, które zgłosiły łącznie 445 imion kwalifikowanych do konkursu. W pierwszym etapie wyeliminowano te propozycje, które już wcześniej zostały zgłoszone do Księgi Rodowodowej Żubrów przez ośrodki hodowlane. Ostatecznie do rozpatrzenia pozostało 331 imion.

Księga Rodowodowa Żubrów jest światowym rejestrem tych zwierząt prowadzonym przez Białowieski Park Narodowy. Na podstawie raportów  otrzymywanych od hodowców, gromadzi ona kompletne dane o każdym żubrze czystej krwi.

Stado Ośrodka Kultury Leśnej jest kontynuacją białowieskiej linii żubrów, stanowi rezerwę genetyczną dla zwierząt żyjących na wolności i odgrywa znaczącą rolę w procesie restytucji (przywrócenia środowisku) tego gatunku.

Laureatki konkursu, pani Kalina Sołtysiak z Antonina, która zaproponowała Podborka oraz Anna Szymecka z Kalisza, autorka imienia Pogajek, zostaną zaproszone do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie na uroczystość nadania imion żubrom.

Gratulujemy zwyciężczyniom i dziękujemy wszystkim za udział w konkursie!