Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Inspirujący Las

Inspirujący Las

Przebywanie w naturze poprawia jakość naszego życia. W lesie odpoczywamy, dochodzimy do zdrowia, koimy zmysły. W lesie nietrudno też o twórcze inspiracje.

„Stary dąb”, „Dwie brzozy”, „Portret żubra”, „Obrazek plamisty" to tylko niektóre z tytułów prac powstałych w trakcie artystycznego pleneru „Inspiracje leśne VI”, który trwał w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie od 5 do 14 sierpnia tego roku. Obrazy nie tylko utrwalają magię i złożoność lasu, ale też wyrażają osobisty stosunek twórców do przyrody. Aktualnie można je oglądać w Muzeum Leśnictwa – Powozowni.

W trakcie dziesięciodniowego pobytu artyści malowali, fotografowali, a także udzielali cennych wskazówek młodym adeptom sztuki podczas warsztatów „Zaczarowany las/Zaczarowana łąka". Członkowie Stowarzyszenia Nest-Art im. Ewy Dąbrowskiej z Polic inspirowali dzieci i młodzież do pracy z surowcami wtórnymi. Innym twórczym działaniem było portretowanie owadów podczas Wielkiego Dnia Pszczół. Familijne warsztaty przyniosły wiele radości, ale też i cennych spostrzeżeń dotyczących życia dzikich zapylaczy. Podczas pleneru odbyło się także otwarte spotkanie autorskie, którego gościem była Danuta Piotrowska, fotografik i autorka książek o tematyce wysokogórskiej.

 „Inspiracje leśne VI” zakończyły się otwarciem wystawy, na której wyeksponowano powstałe prace artystyczne, wśród nich te, przekazane na własność organizatorowi pleneru - Ośrodkowi Kultury Leśnej w Gołuchowie. W podziękowaniu za współpracę na rzecz Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie partner projektu przekazał drzeworyt wykonany z trzech klocków drukarskich oraz prace graficzne. Uroczystemu zakończeniu pleneru towarzyszył koncert harfisty Michała Zatora.

Pokłosie pleneru cechuje różnorodność zarówno w ujęciu tematu jak i zastosowanej techniki. Reprodukcje dzieł wraz z notami biograficznymi autorów oraz ich osobistymi wypowiedziami będącymi odpowiedzią na pytanie: czym jest dla mnie przyrodnicze dziedzictwo? zostaną opublikowane w katalogu poplenerowym. Tymczasem zapraszamy do zwiedzania wystawy w Muzeum Leśnictwa.

tekst: Alicja Antonowicz

zdjęcia: Alicja Antonowicz i Maksymilian Grzegorek