Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Inwestujmy w naszą planetę

Inwestujmy w naszą planetę

Dzień Ziemi 2023

Połączyć siły i wspólnie cieszyć się z wykonanego zadania. Użyć wyobraźni i zdobytej wiedzy. Wszystko po to, by świadomie użytkować zasoby przyrody. W przededniu światowych obchodów Dnia Ziemi kaliscy seniorzy i uczniowie przyjechali do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, by poprzez potęgę naturalnego kontekstu, rozwijać swoje umiejętności i znajomość zależności zachodzących w lesie.

Swobodny spacer, obserwowanie przyrody i zwrócenie uwagi w kierunku siedmiu gatunków leśnych zwierząt były częścią gry terenowej, którą w gołuchowskim parku-arboretum zrealizowali członkowie Sekcji Bioróżnorodności Uniwersytetu Trzeciego Wieku Calisia oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Kaliszu. Nie zabrakło obcowania z drewnem. Podczas warsztatów pirograficznych powstawały podkładki pod kubki zdobione motywami żubra, jelenia, dzika i zająca.

Leśna edukacja seniorów w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie realizowana jest na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ośrodkiem a UTW Calisia w Kaliszu. Spotkania na łonie natury w różnych porach roku, sadzenie drzew, wspólne działania warsztatowe dla najmłodszych to przykłady nawiązanej współpracy. Wagę współdziałania podkreślała podczas powitania gości dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie Ewa Jedlikowska.  

Kontakt z naturą kształtuje nasze zmysły, postawy wobec przyrody i innych ludzi, a ekologiczna wiedza, myślenie i świadomość są kluczem do kształtowania pozytywnej postawy wobec środowiska. 

Rozmowa z panią dyrektor, spotkania na parkowych ścieżkach z edukatorami, a także doświadczanie dźwięków, zapachów i kolorów otoczenia sprzyjały głębokiemu przeżywaniu przyrody i budowaniu świadomości ekologicznej wśród uczestników wydarzenia. 

Dzień Ziemi to zwrócenie uwagi w kierunku wartości otaczającego środowiska. Przyroda nie jest niewyczerpywalnym rezerwuarem i musimy o tym pamiętać. Każde pozytywne działanie na rzecz środowiska ma znaczenie, nawet to najmniejsze. Codzienne dobre praktyki przynoszą efekty, a zwielokrotnione nabierają niebagatelnego znaczenia. Dzień Ziemi to nie tylko wspieranie działań na rzecz środowiska, to przede wszystkim codzienna praca.