Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Kobiety są siłą

Kobiety są siłą

Za nami pierwsze Forum Rady Kobiet przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych.
Rozmowy dotyczyły przede wszystkim pracy kobiet w służbach mundurowych, spraw społecznych, edukacji i promocji Lasów Państwowych.

Radę Kobiet i zaproszone osoby powitał Józef Kubica, dyrektor generalny Lasów Państwowych, który uroczyście zainaugurował forum. Podkreślił jak cenna jest działalność kobiet w lasach. Podziękował  paniom za wkład w rozwój zrównoważonej gospodarki leśnej, codzienne dokonania i zaangażowanie.

Ważną częścią spotkania był panel dyskusyjny, podczas którego prelekcje wygłosiły przedstawicielki Ministerstwa Obrony Narodowej, Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Wystąpienia zakończyła owocna dyskusja.

Jak podkreśliła Ewa Jedlikowska, przewodnicząca Rady Kobiet przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych: - Forum było potrzebne. Jest wiele spraw, które razem możemy sfinalizować. Tylko współpracując możemy osiągnąć zamierzone cele. Będziemy pomagać kobietom i działać na rzecz ich praw.