Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Kwitnie leśne runo

Kwitnie leśne runo

Dno i zbocza doliny rzeki Ciemnej w północnej części parku-arboretum malują się w kwietniu fioletem i bielą kokoryczy pustej. W lesie grądowym, który tutaj rośnie, graby, dęby i lipy ustępują teraz niewielkim roślinom runa. Dzięki światłu docierającemu bezpośrednio do dna lasu zakwitają również zawilce i fiołki, tworząc kwietny dywan. Zapraszamy na spacery!