Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Leśne smaki dziedzictwa

Leśne smaki dziedzictwa

Europejskie Dni Dziedzictwa w OKL

Czwarta edycja Europejskich Dni Dziedzictwa w Gołuchowie przebiegła pod hasłem „Leśne smaki dziedzictwa”. 19 września odbył się festyn edukacyjny połączony z otwarciem wystawy plenerowej pt. „Z pamiętników gołuchowskiego ogrodnika”. Było to spotkanie pełne smaków lasu. Pani prof. Dorota Hilszczańska z Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym w prelekcji „Trufla – z polskich lasów na stoły” opowiedziała o historii tych wyjątkowych grzybów a także badaniach prowadzonych nad truflą letnią w polskich lasach. Z kolei pan Justyn Kołek przywiózł z Żywca do Gołuchowa kosze świeżych darów lasu, aby uczyć ich rozpoznawania. Stoiska degustacyjne marki „Dobre z lasu”, Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Gołuchów oraz poczęstunek Domu Pracy Twórczej umożliwiły skosztowanie zdrowej żywności z polskich lasów. Edukację przyrodniczą, m.in. z warsztatami pirografii przeprowadzili pracownicy Ośrodka Kultury Leśnej. Dla gości wydarzenia przygotowao mobilny przewodnik i grę terenową w aplikacji ActionTrack, które pomagały zdobywać wiadomości podczas zwiedzania ogrodu ziołowo-kwiatowego.