Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Listopad w pamiętnikach ogrodnika Adama Kubaszewskiego

Listopad w pamiętnikach ogrodnika Adama Kubaszewskiego

Zapraszamy na wystawę

Pamiętniki Adama Kubaszewskiego – świadectwo zmian dokonujących się na terenie parku gołuchowskiego i w jego okolicach w XIX i XX wieku – stanowią interesującą lekturę. Na co dzień dostępne w bibliotece Ośrodka Kultury Leśnej, aktualnie mają odsłonę w formie wielkoformatowych plansz umieszczonych na plenerowej wystawie.

Wystawę polecamy wszystkim, którzy lubią czytać, chcą czytać i… potrafią czytać. Notatki Adama Kubaszewskiego bywają bowiem skrótowe, trzeba je ze sobą zestawiać, domyślać się znaczeń, dopowiadać. Pisane są językiem różniącym się od współczesnej polszczyzny, zdarzają się w nich zapożyczenia z francuskiego i niemieckiego, często pojawiają się łacińskie nazwy. Pismo jest odręczne, a patyna czasu odcisnęła na papierze swój ślad. W tym wszystkim jednak dostrzegamy piękno historycznego i zarazem osobistego przekazu. Plenerowa wystawa wśród drzew, niedaleko domu, w którym Adam Kubaszewski przez wiele lat mieszkał, i w którym notował swoje obserwacje i przemyślenia, jest jak przypomnienie tym miejscom ich własnej historii.

Pod datą 1877, 144 lata temu Adam Kubaszewski zapisał:

Jesienią tego roku pokrywano łupkiem baszty północno-wschodnie i nasadzano horągiewki orientacyjne. W listopadzie zwożono z kolei szlązkie piaskowce. Przy ogrodzie owocowym wstawiano mury, dto dwa pawilony i oranżeryę  z oszklonemi wentylami w dachu.

Pod datą 1878, 143 lata temu Adam Kubaszewski zapisał:

18go. Listopada, sadzono na wzgórzu przy Dybulu od strony południowej: 10 sztuk Acer Schwedleri, 16 szt. Acer purpurea, Sorbus aucuparia, 2 grupy Quercus robur, Acer negundo, Ac. campestris, Ulmus (?) fol. var. itp.

19go. Nadszedł transport drzewek owocowych z Paryża, do ogrodu szpalerowego, które niebawem sadzono - mianowicie obznajomiono z tą pracą Sebastyana Sobczaka z Bielaw. Ustawiono ścianę z desek, pod którą sadzono później winorośl Chasselas doré.

30go. Listop. Sadzono na Dybulu tuż przy moście Olsze, Klony, Kasztany i Lonicerę brzegiem, dto sadzono różne drzewa i krzewy na wzgórzach po Szciadem (?), a nad promenadą Evonymus atropurpurea i Sambucus nigra fol. var.  od Denirota – później takowe zmarniały.

Pod datą 1900, 121 lat temu Adam Kubaszewski zapisał:

9go listopada Przyjechali Książęta Adam i Witold, p. Rustejko, p. Józef Skrochowski i 2 służących. Zastrzeliłem rogacza.

27go był Pan Liszkowski z Miedzianowa zapłacił a conto drzewa opałowego 200 Mk.

Pod datą 1908, 113 lat temu Adam Kubaszewski zapisał:

25 listopada przechodził balon do Królestwa, zrzucali piach pomiędzy Brzeziem a Bielawami.

Książę Marceli Czartoryski z żoną (Francuzką) wracając z Sielca (gdzie się odbył ślub Księżniczki z Sielca z hr. Górzyńskim z Gołąbina), zwiedził Gołuchów - Przybył wprost z Poznania automobilem Brzeskiego (automobil z harmoniką).

Pod datą 1919, 112 lat temu Adam Kubaszewski zapisał:

Początek Listopada 1919 mróz niespodzianie 21 Reumura, ponieważ drzewka nie dojrzały ztąd szkody wiele drzew i krzewów ucierpiało od czubka niektóre zmarzły do pnia.

Tekst i realizacja filmu: Tomasz Zygmont