Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Międzynarodowy Dzień Ptaków

Międzynarodowy Dzień Ptaków

Pierwszego kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ptaków.

Został on ustanowiony podczas ratyfikacji Konwencji o Ochronie Ptaków Pożytecznych dla Rolnictwa w 1906 roku. Polska dołączyła do konwencji w 1932 roku.

Gatunki, które możemy spotkać na terenie parku-arboretum, to: dzięcioł czarny, dzięcioł duży, dzięcioł średni, dzięcioł zielonosiwy, dzięcioł zielony oraz dzięciołek.

W gołuchowskim parku-arboretum występuje wysoka liczb gatunków lęgowych mimo jego stosunkowo niewielkiej powierzchni. Do najcenniejszych grup ptaków należą gatunki związane ze starodrzewami liściastymi – głównie dzięcioły, siniak, puszczyk i jastrząb. Stwierdzono występowanie aż sześciu gatunków dzięciołów, czyli wszystkich gatunków lęgowych w Wielkopolsce. Na tak niewielkim obszarze zdarza się to bardzo rzadko.

Wartym odnotowania faktem jest, że trzy z tych gatunków znajdują się w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej (dzięcioł czarny, dzięcioł średni i dzięcioł zielonosiwy). W niej znajduje się lista 192 gatunków dziko żyjących ptaków, które powinny być chronione poprzez ochronę ich siedlisk.

Na zdjęciu możemy zobaczyć dzięcioła czarnego. To bardzo pożyteczne ptaki ponieważ dziuple wykute przez nie w drewnie służą później jako domy dla wielu innych ptaków – zdecydowana większość tych występujących na terenie Polski preferuje dziuple jako gniazda.

Zachęcamy do obserwacji i nasłuchiwania podczas następnej wizyty w Gołuchowie!