Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Nowe wydanie „Zagajnika”

Nowe wydanie „Zagajnika”

Czasopismo ukazuje się co kwartał i jest dostępne zarówno w formie tradycyjnej – nieodpłatnie w obiektach Muzeum Leśnictwa – oraz w formie cyfrowej, za pośrednictwem platformy ISSUU.

W letnim numerze „Zagajnika” znajdziemy osiem artykułów. Zaczynamy od dwóch poświęconych wydarzeniom zrealizowanym w naszym Ośrodku w maju, które zaistniały w nowej, elektronicznej odsłonie. Następnie przejdziemy do tekstów poświęconych dwóm różnym i nieoczywistym środkom ekspresji artystycznej, czyli „malowaniu w drewnie” oraz tworzeniu kompozycji rzeźbiarsko-malarskich, których podstawę stanowią owocniki huby. Poza tym, znajdziemy tu również artykuł o Obszarze Chronionego Krajobrazu „Dolina Rzeki Ciemnej”; artykuł o najnowszej wystawie fotograficznej, tym razem zrealizowanej na świeżym powietrzu; kolejną część Archiwum Fotograficznego OKL oraz relację z niedawno zorganizowanych w parku warsztatów bartniczych.

„Zagajnik” nr 2(62)/LATO 2021

Zachęcamy zarówno do lektury najnowszego wydania naszego czasopisma, jak i wykorzystania lata do obcowania z przyrodą.

Tekst: Maksymilian Grzegorek