Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Nowenna do św. Jana Gwalberta

Nowenna do św. Jana Gwalberta

I dzień nowenny – 4 lipca


Wszechmogący i wiecznie żyjący Boże,

źródło spokoju i miłośniku zgody,

poznać Ciebie to żyć, służyć Tobie to królować;

umocnij nas w Twojej miłości,

że za przykładem błogosławionego opata Jana Gwalberta,

możemy oddać dobro za zło i błogosławieństwa za przekleństwa,

a nam uproś u Ciebie przebaczenie i pokój.

ANTYFONA:

K. Prosimy cię Panie, niech nas wstawienie się św. Gwalberta

Opata, poleci miłosierdziu Twemu.

W. Abyśmy to, czego własnymi zasługami otrzymać nie jesteśmy

godni, za jego pośrednictwem dostąpili.


Módlmy się. Boże i Panie mój! Spraw miłościwie, abyśmy za

wstawieniem się za nami świętego Jana Gwalberta, opata,

poleceni zostali miłosierdziu Twemu, i wszystko, czego własnymi

zasługami otrzymać nie jesteśmy godni, za jego pośrednictwem

dostąpili. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


https://youtu.be/nROHFwGemQA


II dzień nowenny – 5 lipca


Wszechmogący i wiecznie żyjący Boże,

źródło prawdziwego pokoju i miłośnika zgody,

wiedzieć, że jesteś prawdziwym życiem,

służyć Tobie to doskonała wolność.

Ugruntuj nas w naszej miłości do Ciebie

że za przykładem błogosławionego Jana, Twojego opata,

możemy oddać dobro za zło

i błogosławieństwa zamiast przekleństw.

a nam pomóż odnaleźć przebaczenie i pokój.

ANTYFONA:

K. Prosimy cię Panie, niech nas wstawienie się św. Gwalberta

Opata, poleci miłosierdziu Twemu.

W. Abyśmy to, czego własnymi zasługami otrzymać nie jesteśmy

godni, za jego pośrednictwem dostąpili.


Módlmy się… (modlitwa ta sama co pierwszego dnia nowenny)

 

https://youtu.be/QfxX29R7fII


III dzień nowenny – 6 lipca


O święty Gwalbercie,

prawdziwy uczniu Nowego Prawa,

któryś wiedział, jak oszczędzić wroga

z miłości do Świętego Krzyża.

Naucz nas praktykować, tak jak Ty,

nauki dla naszego zbawienia,

które wtedy staną się dla nas, tak jak dla Ciebie,

bronią zawsze zwycięską nad mocami piekła.

ANTYFONA: K. Prosimy cię Panie, niech nas wstawienie się św.

Gwalberta Opata, poleci miłosierdziu Twemu.

W. Abyśmy to, czego własnymi zasługami otrzymać nie jesteśmy

godni, za jego pośrednictwem dostąpili.


Módlmy się… (modlitwa ta sama co pierwszego dnia nowenny)

 

https://youtu.be/xohzC3TeZqc


IV dzień nowenny – 7 lipca

O święty Gwalbercie,

Czy moglibyśmy spojrzeć na Krzyż,

a potem nie przebaczyć naszemu bratu krzywdy,

kiedy sam Bóg nie tylko zapomina o naszych haniebnych

przewinieniach

przeciwko Jego Najwyższej Czci,

ale nawet umarł na Drzewie, aby je odpokutować?

Najhojniejsze ułaskawienie, jakiego może udzielić stworzenie

jest tylko słabym cieniem przebaczenia,

które codziennie otrzymujemy od naszego Ojca w niebie.

Ewangelia, którą Kościół śpiewa na Twoją cześć,

może nas nauczyć, że miłość naszych wrogów

jest najbliższym podobieństwem, jakie możemy mieć do naszego

niebiańskiego Ojca,

i znak, że naprawdę jesteśmy Jego dziećmi.

ANTYFONA: K. Prosimy cię Panie, niech nas wstawienie się św.

Gwalberta Opata, poleci miłosierdziu Twemu.

W. Abyśmy to, czego własnymi zasługami otrzymać nie jesteśmy

godni, za jego pośrednictwem dostąpili.


Módlmy się… (modlitwa ta sama co pierwszego dnia nowenny)


V dzień nowenny – 8 lipca


Ten, który na mocy swego wiecznego panowania,

jest prawdziwym Synem Bożym,

rozpoznał w tobie święty Gwalbercie znak szlachetności,

co uczyniło cię Jego bratem.

Kiedy skłonił przed tobą swoją świętą głowę,

Pozdrowił w tobie charakter dziecka Bożego,

które tak pięknie zachowałeś:

tytuł tysiąc razy bardziej chwalebny

niż twoich szlachetnych przodków.

ANTYFONA: K. Prosimy cię Panie, niech nas wstawienie się św.

Gwalberta Opata, poleci miłosierdziu Twemu.

W. Abyśmy to, czego własnymi zasługami otrzymać nie jesteśmy

godni, za jego pośrednictwem dostąpili.


Módlmy się… (modlitwa ta sama co pierwszego dnia nowenny)


VI dzień nowenny – 9 lipca


Jakim potężnym ziarnem był Duch Święty

zasianym w twoim sercu, o święty Gwalbercie!

Jak sowicie Bóg wynagradza jeden hojny czyn!

Twoje uświęcenie i chwalebny udział!

Odniosłeś zwycięstwo w Kościele,

dzięki któremu wciąż żyjesz

w Zakonie wyrosłym z Ciebie.

ANTYFONA:

K. Prosimy cię Panie, niech nas wstawienie się św. Gwalberta

Opata, poleci miłosierdziu Twemu.

W. Abyśmy to, czego własnymi zasługami otrzymać nie jesteśmy

godni, za jego pośrednictwem dostąpili.


Módlmy się… (modlitwa ta sama co pierwszego dnia nowenny)


VII dzień nowenny – 10 lipca


O święty Gwalbercie,

Wszystkie przyszłe łaski dla twojej duszy

zawisły na tym krytycznym momencie.

Los, czyli Sprawiedliwość Boża,

wciągnął twego wroga w twoją moc:

jak miałeś go potraktować?

Zasługiwał na śmierć;

a w tamtych czasach każdy był swoim własnym mścicielem.

Gdybyś wtedy wymierzył mu słuszną karę,

twoja reputacja mogłaby raczej wzrosnąć niż zmalała.

Zdobyłbyś szacunek swoich towarzyszy;

ale jedyna chwała, która ma jakąkolwiek wartość przed Bogiem,

doprawdy jedyna chwała

która trwa długo nawet w oczach mężczyzn,

nigdy nie należałaby do ciebie.

Któż by cię dziś poznał?

Kto by poczuł podziw i wdzięczność,

którymi teraz samo Twoje imię inspiruje dzieci Kościoła?

ANTYFONA: K. Prosimy cię Panie, niech nas wstawienie się św.

Gwalberta Opata, poleci miłosierdziu Twemu.

W. Abyśmy to, czego własnymi zasługami otrzymać nie jesteśmy

godni, za jego pośrednictwem dostąpili.


Módlmy się… (modlitwa ta sama co pierwszego dnia nowenny)


VIII dzień nowenny – 11 lipca


O święty Gwalbercie,

Syn Boży widząc, że twoje usposobienia były zgodne

z Jego Najświętszym Sercem,

napełnił cię swoją miłością świętego Kościoła,

dla którego odkupienia przelał Swoją Krew.

O ty, który byłeś gorliwy o piękno Oblubienicy Baranka,

nadal nad nią czuwaj; uwolnij ją od najemników.

W naszych czasach sprzedajność jest mniej straszna niż

kompromis.

nie ma większego niebezpieczeństwa przekupstwa,

niż przymilać się i składać hołdy.

Nie znoś, Janie Gwalbercie, takiego nieszczęścia,

który byłby zwiastunem strasznych katastrof.

Nadal wspieraj swoim potężnym ramieniem!

wspólnotę ludzi Kościoła.

ANTYFONA: K. Prosimy cię Panie, niech nas wstawienie się św.

Gwalberta Opata, poleci miłosierdziu Twemu.

W. Abyśmy to, czego własnymi zasługami otrzymać nie jesteśmy

godni, za jego pośrednictwem dostąpili.


Módlmy się… (modlitwa ta sama co pierwszego dnia nowenny)


IX dzień nowenny – 12 lipca – zakończenie,

poświęcenie tryptyku


Święty Pustelniku, Janie Gwalbercie, miłośniku modlitwy,

samotnych rozmyślań o Bogu, kontemplacji Jego obecności w

świecie. Dzisiaj bardzo potrzebujemy twego przykładu i tej

modlitwy. Nie umiemy się modlić, a hałas, zabieganie,

namiętności i ciągły pośpiech nie pozwalają nam na dłuższą

refleksję nad sobą, światem i Bogiem. Brakuje nam twojego

zachwytu Bogiem, milczenia i tęsknoty za Tym, który jest Święty.

Prosimy cię, wspomóż nas, swych czcicieli, i uczyń owocniejszą

naszą modlitwę. Pomóż pokonać przeszkody, które ją utrudniają.

Daj, by nasza modlitwa była słowem miłości do Boga: z miłości

wypływała i ją wyrażała. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

ANTYFONA:

K. Prosimy cię Panie, niech nas wstawienie się św. Gwalberta

Opata, poleci miłosierdziu Twemu.

W. Abyśmy to, czego własnymi zasługami otrzymać nie jesteśmy

godni, za jego pośrednictwem dostąpili.


Módlmy się… (modlitwa ta sama co pierwszego dnia nowenny)


Modlitwa poświęcenia


Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wielbimy Cię w

Świętych Twoich. Życie ich jest dla nas wzorem, a

wstawiennictwo wyjednywa nam Twoją pomoc. Przez

naśladowanie ich cnót oczekujemy dziedzictwa Twojej chwały.

Pobłogosław † ten tryptyk z wizerunkami świętych: Gwalberta,

Huberta i Franciszka. Spraw, abyśmy nie tylko wzywali ich

wstawiennictwa, ale także ich naśladowali, aby w ten sposób stać

się wiernymi świadkami Twojej prawdy i miłości. Użycz nam,

Panie, za pośrednictwem tych świętych pomocy i obrony. Prosimy

Cię o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen.