Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Nowi mieszkańcy w Pokazowej Zagrodzie Zwierząt

Nowi mieszkańcy w Pokazowej Zagrodzie Zwierząt

Powiększyła się gołuchowska rodzina zwierząt. Na świat przyszedł, drugi już w tym roku, źrebak konika polskiego.

Nowo narodzone klacze szybko stały się atrakcją turystyczną. Zobaczyć je można w Pokazowej Zagrodzie Zwierząt Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, czynnej codziennie od świtu do zmierzchu. Zapraszamy.

Łącznie w zagrodzie znajduje się 9 koników polskich oraz żubry, daniele i dziki.

Koniki polskie do Gołuchowa zostały przywiezione z Roztoczańskiego Parku Narodowego. Hodowla dzikich zwierząt w zagrodzie stanowi nawiązanie do dawnej tradycji utrzymywania zwierzyńców w pobliżu rezydencji magnackich.

Konik polski to rasa konia długowiecznego, odpornego na choroby i trudne warunki utrzymania. Ich dzikimi przodkami były tarpany.

Tekst: Anna Błaszczyk