Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Od teorii do praktyki

Od teorii do praktyki

Warsztaty dla nauczycieli w Ośrodku Kultury Leśnej

Podczas warsztatów zatytułowanych „0d teorii do praktyki zajęcia terenowe w edukacji przyrodniczej”, które odbyły się w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie 5 i 6 listopada br., przyrodnicy, biolodzy i geografowie poznawali bazę edukacyjną Ośrodka Kultury Leśnej oraz formy i metody edukacji w terenie oraz muzeum.

W części teoretycznej kierownik Działu Edukacji i Informacji OKL zaprezentowała m.in. wydawnictwa o tematyce leśnej wspomagające pracę nauczycieli, wśród nich pakiety scenariuszy zajęć, a konsultantka ODN w Kaliszu w zakresie nauczania przedmiotów przyrodniczych omówiła zasady realizacji zajęć terenowych w kontekście nowego spojrzenia na proces poznania.

Nauczyciele reprezentowali szkoły podstawowe i licea ogólnokształcące z Kalisza, Ostrowa Wlkp, Przygodzic, Turku, Koryt i Sobótki. Warsztaty zorganizowali Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu oraz Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie.