Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

„Ferie z żubrem”

„Ferie z żubrem”

Podsumowanie

Dziękujemy za wspólną zabawę! Napłynęło do nas aż 158 zrealizowanych zadań od 27 osób. Zaangażowanie każdego uczestnika nagradzamy poprzez upominki z wizerunkiem żubra, a wybrane prace prezentujemy na naszym fanpage na Facebooku.

Wszystkie broszury, które były częścią cyklu „Ferie z żubrem” powstały w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” przewidzianego na lata 2019–2023. Książeczki dostępne są bezpłatnie na platformie Issuu.

Zdobywanie wiedzy o zagrożonych gatunkach to podstawa do ich ochrony. Żubr europejski to wyjątkowy gatunek w skali światowej. Jego ochrona sięga XVI wieku. Poprzez dekrety królewskie, ukazy carskie i rozporządzenia ministerialne objęty był szczególną opieką. Trud wielu pokoleń opłacił się. Na koniec 2019 roku zinwentaryzowano 8461 żubrów na świecie i 2269 osobników tego gatunku w Polsce. Wzrost jego liczebności pozwolił na zmianę statusu w Czerwonej księdze gatunków zagrożonych International Union for Conservation of Nature (IUCN). Nie jest już klasyfikowany jako gatunek narażony na wyginięcie, tylko jako gatunek bliski zagrożeniu.
Współcześnie działania ochronne w Polsce realizowane są w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”, który zaplanowano do 2023 roku. Głównym celem projektu jest zapewnienie trwałości populacji żubra oraz jej rozwój. Założenie to realizowane jest m.in. poprzez poprawę warunków bytowania żubrów, ich monitoring, rozprzestrzenienie gatunku (zmniejszenie zagęszczenia i zwiększenie zasięgu), utworzenie profesjonalnego Banku Genów Żubra oraz edukację społeczeństwa nt. ochrony żubra. Efekty tej pracy obserwować możemy m.in. w gołuchowskiej Zagrodzie Pokazowej Zwierząt. Istniejące tu od 1977 roku stado stanowi rezerwę puli genowej żubrów oraz regularnie zasila inne stada w Europie.