Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Podsumowanie Wielkiego Dnia Pszczół

Podsumowanie Wielkiego Dnia Pszczół

Działania na rzecz dobra zapylaczy są prowadzone przez leśników od dawna. Ich rola w środowisku naturalnym jest niezwykle ważna, ponieważ zapylają aż 77 proc. gatunków roślin, z których wytwarzane są produkty spożywcze roślinnego pochodzenia. Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie włącza się w te działania organizując Wielki Dzień Pszczół.

W tym roku odbył się on 7 sierpnia, przy współpracy z Pszczelarzami Pleszewskimi. Dzięki nim można było wziąć udział w pokazach miodobrania z degustacją odwirowanego miodu i pokazach prezentacji sprzętu pszczelarskiego. Poza tym, prezentowali żywy ul. Odbył się również kiermasz miodów i produktów pszczelich.

Nie brakowało innych atrakcji. Bartnik zaprezentował technikę wchodzenia na drzewo przy pomocy leziwa. Instruktorzy z pracowni stolarskiej z Warszawy prowadzili warsztaty budowania domków z drewna dla owadów. W niektórych przypadkach powstawały niemalże hotele. Z pomocą leśników z Nadleśnictwa Turek goście wydarzenia przygotowywali własne woskowijki (eko-opakowania) a wraz z uczestnikami pleneru „Inspiracje leśne VI” malowali owady. 

Ponadto tego dnia można było wytwarzać świece z wosku pszczelego i zgłębiać tajniki apiterapii. Na stoiskach Ośrodka Kultury Leśnej trwały warsztaty pirografii oraz gry terenowe (zarówno mobilna jak i tradycyjna(, a uczestnictwo w konkursach  nagradzano upominkami. Goście zwiedzali także wystawę poświęconą pszczelarstwu w Chałupie – leśniczówce i jej pobliżu oraz przysiadali w wiacie edukacyjnej, by skorzystać z oferty filmowej pszczelego kina.