Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Posiedzenie Rady Naukowej OKL

Posiedzenie Rady Naukowej OKL

Dobiegła końca kadencja Rady Naukowej Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.

Ostatnie posiedzenie bieżącej kadencji Rady Naukowej Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie odbyło się 12 i 13 czerwca. Członkowie Rady uczestniczyli w wizji terenowej oraz obradach będących m.in. podsumowaniem czteroletniej pracy zespołu. W pierwszym dniu posiedzenia zapoznano się z nowo zrealizowanymi zadaniami w parku-arboretum i Pokazowej Zagrodzie Zwierząt oraz zwiedzono stałą wystawę w Chałupie-leśniczówce i czasowe ekspozycje w „Powozowni" i „Oficynie". Dzień drugi poświęcono na przedstawienie realizacji planu rzeczowo-finansowego OKL na 2014 r., sprawozdanie z  działalności Rady Naukowej w kadencji 2010–2014 oraz dyskusję m.in. na temat dalszych kierunków pracy  Rady.

Podczas posiedzenia prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz – przewodniczący RN – został wyróżniony Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego". Przyznane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego wyróżnienie za całokształt działalności, aktywność na polu edukacji i wybitne osiągnięcia naukowe wręczył przewodniczącemu Krzysztof Grabowski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Pisemne podziękowania dla wszystkich członków Rady Naukowej przygotował Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.