Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Przegląd Twórczości Dziecięcej

Przegląd Twórczości Dziecięcej

Zapraszamy do udziału!

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie wraz z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie organizują VIII Przegląd Twórczości Dziecięcej „Ze sztuką bezpieczniej". Wydarzenie przebiega pod patronatem honorowym Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w dniach 18 i 19 maja 2023 r. w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie.

Konkurs ma charakter edukacyjny. Jego celem jest rozwijanie wiedzy dotyczącej zasad bezpiecznego zachowania, budowanie prawidłowych postaw wobec środowiska naturalnego i odpowiedzialności za życie własne i innych. Uczestnicy Przeglądu (przedszkolaki i uczniowie klas 0-III szkół podstawowych) będą prezentować piosenki, inscenizacje i recytacje. W tym roku Przegląd został rozszerzony o kategorię: Film.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres Komendy Powiatowej PSP w Pleszewie do 10 kwietnia br. Szczegółowe zasady uczestnictwa w Przeglądzie są zawarte w publikowanym poniżej Regulaminie.