Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Sadzonka z wyjątkowym rodowodem

Sadzonka z wyjątkowym rodowodem

Sadzimy!

Co roku w gołuchowskim parku-arboretum sadzi się od kilku do kilkunastu tysięcy drzew, krzewów i bylin. Tegoroczne wiosenne sadzenie zostało rozpoczęte od szczególnego okazu. Kolekcję dendrologiczną wzbogaciła metasekwoja chińska (Metasequoia glyptostroboides), która pochodzi od drzewa wyhodowanego z pierwszych w Polsce nasion tego gatunku przywiezionych z Chin w 1948 roku. Wówczas materiał trafił do hodowli w Kórniku, Krakowie i Warszawie.

25 marca młoda metasekwoja, dostarczona do Gołuchowa z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego, została wsadzona w pobliżu rzeczki Ciemnej. Miejsce zostało wybrane nieprzypadkowo. Żyzna i wilgotna ziemia torfowa to najlepsze warunki, jakie możemy zapewnić dla tego gatunku w naszym kraju. Naturalne stanowiska metasekwoi chińskiej to brzegi rzek i zbiorników wodnych, miejsca żyzne, ze stale wysokim poziomem wód gruntowych. Pomimo różnic klimatycznych między Polską a środkowymi Chinami, gatunek charakteryzuje się dużymi zdolnościami adaptacyjnym w stosunku do skrajnych warunków klimatycznych panujących w naszym kraju (mroźne zimy, suche okresy letnie).

Ciekawostka: początkowo na podstawie szczątek kopalnianych gatunek uważany był za wymarły i zaliczany do rodzaju Sequoia (sekwoja). Późniejsze badania morfologiczne wykazały różnice i gatunek nazwano metasekwoją. Żyjące okazy metasekwoi chińskiej odkryto dopiero w 1941 roku w Chinach.