Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Trwa Europejski Tydzień Zrównoważonego Rowzoju

Trwa Europejski Tydzień Zrównoważonego Rowzoju

Postrzeganie tego, jak ważny jest zrównoważony rozwój zmieniło się fundamentalnie na przestrzeni lat. Dziś jest to główna idea dotycząca sposobów zarządzania zasobami naturalnymi, ludzkimi i gospodarczymi na świecie.

Czym jest ów „zrównoważony rozwój"? To 17 celów wyznaczonych jednogłośnie przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dokumencie nazwanym Agendą 2030. Zakładają one wykorzystywanie dóbr w taki sposób, by ich nie uszczuplać i zadbać o to, by możliwe było zaspokajać potrzeby nie tylko aktualnego, ale też przyszłych pokoleń. Dążą do eliminacji lub ograniczenia wielu problemów gospodarczych i społecznych, takich jak nierówny dostęp do edukacji, ubóstwo czy nierówności płciowe. Żeby osiągnąć zamierzone cele, wymagane jest jednoczesne zaangażowanie rządów, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych.

Pojęcie „zrównoważonego rozwoju” po raz pierwszy zostało użyte w leśnictwie, przez Hansa Carla von Carlovitza w XVIII wieku. Pisał on o potrzebie zbierania nasion drzew i tworzenia nowych nasadzeń, które miałyby zrekompensować wycinkę na potrzeby przemysłu i tym samym zapewnić dalsze funkcjonowanie zarówno ekosystemu leśnego, jak i aktywności przemysłowych. Stosowany przez Carlovitza model wkrótce został przyjęty w leśnictwie całych Niemiec, a później stał się przykładem dla reszty świata.

Zrównoważona gospodarka leśna, prowadzona przez Lasy Państwowe, z uwagi na działalność organizacji – skupia się na 13 z celów ujętych przez ONZ.

Prowadzona od wielu lat wpisuje się w Agendę 2030, jednak nie znaczy to, że nie rozwija się i nie dostosowuje się do kolejnych zmian. Cały czas są obmyślane nowe sposoby realizacji wyznaczonych celów po to, by wszystkim w Polsce i na świecie żyło się lepiej.

Tekst: Maksymilian Grzegorek