Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Wyróżnienie dla Ośrodka Kultury Leśnej

Wyróżnienie dla Ośrodka Kultury Leśnej

Konkurs „IZABELLA 2019”

Rozstrzygnięto XVIII edycję konkursu „Wydarzenie Muzealne Roku w Wielkopolsce IZABELLA 2019” organizowanego przez Fundację Muzeów Wielkopolskich, pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Z przyjemnością informujemy, że werdyktem Kapituły Konkursu Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie otrzymał wyróżnienie w kategorii: działalność naukowa i wydawnicza. Nagrodzona została konferencja „Kulturowa wartość lasu” zorganizowana w dniach 23–24 maja 2019 roku oraz wydawnictwo o tym samym tytule. Konferencja stanowiła rozszerzenie wcześniejszych działań, czyli cyklicznej konferencji naukowej „Las i historia” oraz ogólnopolskiego przedsięwzięcia badawczego pod nazwą Narodowy Program Leśny (panel Dziedzictwo). Działania te udowodniły, że las i gospodarka leśna odgrywały i nadal odgrywają istotną rolę w kształtowaniu kultury i dziedzictwa narodowego.

W konferencji „Kulturowa wartość lasu” udział wzięło grono osób związanych z kilkoma ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Swój wkład w przebieg spotkania, a także w powstanie publikacji popularno-naukowej „Kulturowa wartość lasu” mieli przedstawiciele Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; Dimitrie Cantemir Christian University, Bucarest, Rumunia; Wyższej Szkoły Języków Obcych w Poznaniu; Uniwersytetu Rolniczego w  Krakowie; Uniwersytetu Gdańskiego; Law School Lanzhou University China; Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Uniwersytetu Łódzkiego; Instytutu Badawczego Leśnictwa; Uniwersytetu Rzeszowskiego; a także grono znawców kultury inspirowanej lasem.

Wszystkim osobom zaangażowanym we wspólne działania na rzecz ochrony i promowania dziedzictwa narodowego serdecznie dziękujemy. Otrzymana nagroda jest świadectwem jakości oraz zasadności prac prowadzonych przez Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie i jego partnerów.