Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mieszanki zbożowej do Pokazowej Zagrody Zwierząt Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie -  dla żubrów w ramach projektu pn. „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” nr: POIS.02.04.00-00-0027/18 oraz dostawa mieszanki dla pozostałych zwierząt - mieszanka zbożowa  (skład: pszenica 20%, jęczmień 30%, owies 50%) – 14,0 ton, w tym 9 ton dla żubrów oraz 5 ton dla pozostałych zwierząt, wraz z dowozem i rozładunkiem do silosu zbożowego znajdującego się na terenie Pokazowej Zagrody Zwierząt zlokalizowanej w oddz. 32, mieszanka zbożowa ze zbiorów tegorocznych (2021r.), bez zanieczyszczeń mechanicznych, wilgotność poniżej 13,5%.

W załączniku informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.