Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Zimowe liczenie nietoperzy w parku-arboretum

Zimowe liczenie nietoperzy w parku-arboretum

O zimowej hibernacji i chiropterologach

Gołuchowski park-arboretum daje nietoperzom bardzo dogodne warunki do bytowania i zimowania. Idealne środowisko stwarzają wielogatunkowy park ze starymi drzewami, zbiorniki wodne oraz otwarte przestrzenie. Jak wykazały wielokrotne badania (letnie i zimowe) na przestrzeni kilkunastu lat, na terenie parku występuje 13 gatunków nietoperzy. Co roku przeprowadzana jest zimowa inwentaryzacja tych zwierząt. Pozwala ona ustalić, jak zmienia się liczebność osobników poszczególnych gatunków nietoperzy.

W ostatnich dniach stycznia grupa chiropterologów (osoby zajmujące się badaniem nietoperzy) współpracująca z PTOP „Salamandra” przeprowadziła coroczne zimowe liczenie nietoperzy. Zinwentaryzowane zostały trzy miejsca zimowania: lodownia w Zamku, stara niedźwiedziarnia oraz piwnica nieopodal Chałupy – leśniczówki na Dybulu. Wynikiem kontroli było zaobserwowanie 43 osobników, przedstawicieli pięciu gatunków: nocek duży (3 os.), nocek Natterera (28 os.), nocek rudy (3 os.), gacek brunatny (8 os.) i mopek (1 os.). Wnioskiem z badań jest stwierdzenie, że liczebność nietoperzy na terenie parku-arboretum jest stabilna.

Nietoperze to grupa ssaków, która w okresie zimy jest zdolna do hibernacji. Podczas tego procesu organizm spowalnia metabolizm i obniża temperaturę ciała. Przystosowanie to pomaga przetrwać niekorzystny dla zwierząt zimowy czas, kiedy temperatura otoczenia znacznie spada, a pokarm jest trudno dostępny. Naturalnymi schronieniami dla nietoperzy są miejsca o stałej temperaturze, zaciszne i wilgotne. W naturze są to jaskinie i szczeliny skalne, dziuple grubych drzew, nory ziemne. Na miejsca zimowego odpoczynku niektóre gatunki nietoperzy chętnie wybierają infrastrukturę stworzoną przez człowieka, jak piwnice, sztolnie, kanały podziemne czy strychy.