Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Żubr to zwierzę stadne

Żubr to zwierzę stadne

„Ferie z żubrem”

Zapraszamy do edukacyjnej zabawy. Materiały i zasady udziału znajdują się na dole strony.

W naturze żubra leży tworzenie stada. To strategia, która pomaga w przetrwaniu – poszukiwaniu pokarmu, obronie przed niebezpieczeństwem czy wychowaniu młodych osobników.
Dorosłe krowy, cielęta oraz młodzież obu płci tworzą grupy mieszane. Przewodnikiem takiej grupy jest starsza, doświadczona samica, która ocenia niebezpieczeństwo i daje sygnał do odwrotu lub do dalszego marszu. Gdy ona przystaje – zatrzymuje się całe stado, gdy rusza do ucieczki – wszystkie pozostałe też uciekają. W sezonie wegetacyjnym grupy mieszane składają się z kilkunastu zwierząt. W zimie tworzą większe zgrupowania w miejscach dokarmiania liczące nawet kilkadziesiąt osobników. To znakomita okazja do przeprowadzenia corocznej inwentaryzacji tych zwierząt. Łatwiej jest je wówczas policzyć, ponieważ są mniej rozproszone w terenie.

Byki większą cześć roku spędzają samotnie lub tworzą grupy kawalerskie składające się z 2–3 samców. W okresie rozrodczym dołączają do stad mieszanych.

Żubry wydają charakterystyczny głos zwany chruczeniem. Najczęściej chruczy krowa, porozumiewając się z cielęciem, a byki tylko podczas okresu rujowego. Dźwięki wydawane przez samce są niższe i bardziej chrapliwe.

Spośród zmysłów najlepiej rozwinięty mają węch. Zwierzęta, które odłączyły się od grupy na pewien czas, podążają za stadami posługując się węchem.

Żubry potrafią przejść wiele kilometrów szukając samic lub nowych miejsc z większą ilością przysmaków. Sprawnymi susami przeskakują przez zwalone drzewa. Nie straszne im grząskie błoto, doliny rzek czy bagna.

W ciągu dobry żubry dzielą sobie czas na żerowanie, odpoczynek i ruch. W czasie przeżuwania i odpoczynku żubry leżą. Wygniecione miejsca, które pozostawiają, nazywają się legowiskami, a te, w których zażywają kąpieli piaskowych – kupryskami. O higienę pomagają im dbać również ptaki, które wyjadają owady z gęstej sierści żubrów.

Żubry w kuprysku/ fot. D. Piotrowska

W ciągu roku żubry mają dwa rodzaje okrywy: letnią i zimową. Pod koniec zimy zaczynają zmieniać sierść z zimowej na letnią. Najpierw linieją w okolicach głowy i szyi, potem na reszcie ciała. W końcu lipca mają już tylko sierść letnią.

Widoczna zmiana sierści z zimowej na letnią/ fot. D. Piotrowska