Asset Publisher Asset Publisher

Dla edukatora

Przedstawiamy gotowe scenariusze zajęć opracowane przez pracowników Ośrodka Kultury Leśnej. Są one zgodne z podstawą programową w zakresie nauczania przyrody, biologii, geografii, etyki. Scenariusze zawierają cel zajęć, szczegółowy opis przeprowadzenia lekcji, merytoryczne opracowanie tematu dla nauczyciela oraz karty pracy. Każdy scenariusz zapewnia pomysł i materiał do przeprowadzenia lekcji nie tylko przez nauczycieli. Może to być pomoc dla osób, które chciałyby wcielić się w rolę przyrodniczego edukatora.

Część proponowanych tematów zajęć ukazała się w pakiecie edukacyjnym „Użytkowanie lasu nie jest złe” pod redakcją Barbary Czołnik, wydanym przez Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2017 roku.