Asset Publisher Asset Publisher

Muzeum Leśnictwa – Dybul

Dybul to nazwa miejsca w parku, które w XVII wieku zamieszkiwał młynarz Dybuł. Stosowana przez lata przełożyła się także na stojące tam budynki. W jednym z nich, który w przeszłości pełnił funkcję stajni i obory, mieści się Muzeum Leśnictwa. Prezentowana tutaj wystawa nosi tytuł „Ochrona lasu".

Od 19 maja 2011 roku w obiekcie muzealnym Dybul prezentowana jest stała wystawa zatytułowana „Ochrona lasu". Na las nieustannie oddziałują różne czynniki, które mogą osłabić jego kondycję. Ochrona lasu jest zatem jednym z podstawowych zadań wykonywanych przez leśników, mającym na celu utrzymanie lasu w dobrym stanie. Na wystawie zostały zaprezentowane trzy grupy czynników: abiotyczne (wśród nich huragany i okiść śnieżna), biotyczne (grzyby pasożytnicze, owady fitofagiczne, ptaki, gryzonie, zwierzyna łowna) i antropogeniczne (skażenie powietrza, pożary, zaśmiecanie lasów).
Naturalnymi sprzymierzeńcami leśników w ograniczaniu liczebności szkodników są m.in. owady drapieżne i pasożytnicze, ptaki owadożerne i ssaki (nietoperze, dziki) – organizmy, które bezpośrednio przyczyniają się do ograniczenia ich populacji. Stąd na wystawie liczne fotografie owadów, diorama dzików, fotografie i dermoplasty ptaków oraz makieta mrowiska. Uszkodzenia powodowane przez owady można oglądać w gablotach entomologicznych, a uszkodzenia powodowane przez jelenie – w dioramie. Zwiedzający mogą zapoznać się także z typowymi budkami lęgowymi dla ptaków, zapewniającymi im korzystniejsze warunki bytowania, szczególnie w jednogatunkowych drzewostanach iglastych. Osobną grupę eksponatów stanowią „urządzenia" wykorzystywane do ograniczania szkód (opryskiwacze, pułapki, osłonki i in.), stosowane w polskich lasach.


Od maja 2014 roku Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie udostępnił do zwiedzania kolejny obiekt wystawienniczy. Jest nim Chałupa – leśniczówka, zlokalizowana w pobliżu stawów widokowych. Wewnątrz znajduje się ekspozycja ukazująca mieszkanie leśnika z lat 1945–1955 z zaaranżowaną kancelarią i pokojem mieszkalnym, a także ekspozycja poświęcona zagadnieniom pszczelarstwa. Można tutaj poznać krótką historię bartnictwa oraz zobaczyć unikatową ekspozycję naczyń związanych z miodem pitnym. Ekspozycja pszczelarska została przygotowana w oparciu o zbiory kolekcjonerskie Jerzego Gnerowicza.