Edukacja on-line

Dzięki edukacji leśnej rozwijamy swoją świadomość o środowisku przyrodniczym. Możemy z niego rozsądnie korzystać oraz poczuć się współodpowiedzialnym za to, co nas otacza.

Zielone szkoły

Zielone szkoły to forma edukacji oparta na kilkudniowym pobycie w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. Program edukacyjny jest każdorazowo uzgadniany z zamawiającym. Oferta obejmuje lekcje terenowe w parku-arboretum i Pokazowej Zagrodzie Zwierząt, zajęcia w Muzeum Leśnictwa oraz sali edukacyjnej.

Wydarzenia edukacyjne

Organizowane przez Ośrodek Kultury Leśnej wydarzenia mają charakter upowszechniający wiedzę o lesie i o przyrodzie. Poprzez różnego rodzaju festyny, konkursy i akcje prowadzona jest aktywna forma edukacji. Szczególna uwaga przykładana jest do współpracy z lokalnymi szkołami, a także do wzbudzania zainteresowania przyrodą i leśnictwem wśród jak największego grona osób. Wybrane wydarzenia mają charakter ogólnopolski, a także międzynarodowy.