Asset Publisher Asset Publisher

„Bajarze z Leśnej Polany”

XIV edycja konkursu

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie zaprasza do udziału w XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Bajarze z Leśnej Polany” im. redaktora Andrzeja Zalewskiego.

Krasomówczy konkurs jest propozycją dla gawędziarzy potrafiących w sposób nietuzinkowy i inspirujący opowiadać o lesie. Jego celem jest szerzenie leśnej wiedzy, budowanie odpowiedzialnych postaw wobec przyrody oraz zachęcanie do częstego korzystania z uroków polskich lasów.

Udział w wydarzeniu jest szansą na ukazanie własnej twórczości i zaprezentowanie swoich umiejętności scenicznych. Mogą w nim wziąć udział wszyscy miłośnicy lasu. Od wielu lat w konkursie startują z sukcesami uczniowie szkół leśnych oraz leśnicy, a także osoby niezwiązane zawodowo z lasami.

Tegoroczny konkurs odbędzie się w Ośrodku Kultury Leśnej 27 i 28 maja.
W przypadku obostrzeń i braku możliwości organizacji wydarzenia w Gołuchowie przewidujemy przebieg konkursu on-line.

Na zgłoszenia osób, które za pośrednictwem słowa i gestu chcą zarażać miłością do lasu, czekamy do 31 marca, a na nagrania z wystąpieniami do 30 kwietnia.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Dyrektor Generalny Lasów Państwowych oraz Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.

Uczestnictwo w konkursie określają zasady zawarte w regulaminie. Zapraszamy do udziału! Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Patronat medialny: