Asset Publisher Asset Publisher

„Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe w lasach – współczesne wyzwania”

Międzynarodowa konferencja on-line

W dniach 9 i 10 grudnia 2021 r. odbędzie się Międzynarodowa Konferencja „Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe w lasach – współczesne wyzwania”. Jest ona rezultatem współpracy Instytutu Nauk Leśnych SGGW z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, reprezentowanym przez Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Pan Józef Kubica, p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, prof. dr hab. Michał Zasada, JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Pani Helena Vičič, Dyrektor Zarządzający Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Interpretacji Dziedzictwa. Partnerem przedsięwzięcia jest IUFRO (Międzynarodowa Unia Leśnych Organizacji Badawczych).

Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na problemy dotyczące zarządzania dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym w lasach, wskazanie sposobów minimalizowania konfliktów na tle relacji człowiek – dziedzictwo oraz dyskusja nad współczesnymi wyzwaniami, jakie stwarza ochrona, zarządzanie oraz planowanie działań związanych z dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym.

Tematy przewodnie konferencji to: Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe w lasach – identyfikacja i interpretacja, Zarządzanie lasami w obiektach światowego dziedzictwa UNESCODziedzictwo przyrodnicze i kulturowe w lasach – rozwój turystyki i rekreacjiZagrożone dziedzictwo przyrodniczeKulturowy wymiar użytkowania lasu.

Konferencja przebiega w trybie wirtualnym przy wykorzystaniu platformy MSTeams. W programie 24 prezentacje ustne oraz 11 videoposterów. Linki będą dostępne na stronie internetowej konferencji:

ENG – https://inl.sggw.edu.pl/institute-of-forestry-sciences/conferences/conference-natural-and-cultural-heritage-in-forests-contemporary-challenges/?lang=en

PL – https://inl.sggw.edu.pl/instytut-nauk-lesnych/conference/konferencja-dziedzictwo-przyrodnicze-i-kulturowe-w-lasach-wspolczesne-wyzwania/

Do spotkań będzie można dołączać od godz. 9:30 [UTC+01:00 Warsaw].

PROGRAM KONFERENCJI