Asset Publisher Asset Publisher

OPTAL 2018

Jedenasta edycja konkursu

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie zaprasza do udziału w jedenastej edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Artystycznej Leśników. Wydarzenie ma charakter konkursowy, a jego celem jest prezentacja twórczego dorobku leśników, upowszechnianie kulturotwórczej roli lasu oraz zawodowa integracja. Przegląd objął patronatem honorowym Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

Mogą w nim wziąć udział leśnicy pracujący zawodowo i emeryci, a także członkowie ich rodzin. Zaproszenie kierujemy do pracowników Lasów Państwowych, parków narodowych, parków krajobrazowych, pracowników służby ochrony środowiska, nauczycieli i uczniów szkół leśnych wszystkich szczebli oraz pracowników zakładów pracujących na rzecz leśnictwa.

Wszystkich, którzy doświadczyli leśnej inspiracji twórczej i w artystycznym świecie odnajdują sposób na życie zachęcamy do zgłoszenia swoich prac w konkursie.

Przegląd obejmuje sześć twórczych kategorii: malarstwo, tkaninę artystyczną, rzeźbę, fotografię, multimedia i literaturę. Tematyka prac jest dowolna, a sposób wypowiedzi artystycznej uzależniony od inwencji i decyzji autora. W przypadku fotografii proponowane są trzy grupy tematyczne: las i ludzie, fauna i flora polskich lasów, uroczyska leśne. Udział w OPTAL-u jest szansą na ukazanie twórczego dorobku w pełnej krasie. Prace nadesłane na konkurs zostaną zaprezentowane na wystawie w Muzeum Leśnictwa, a najlepsze z nich nagrodzone.

Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej Leśników po raz pierwszy odbył się w 1988 roku. Kolejne edycje, organizowane w systemie 3-letnim potwierdziły zainteresowanie leśników publiczną prezentacją swoich dzieł. W dotychczasowych dziesięciu edycjach Przeglądu wzięło udział 461 twórców, którzy zaprezentowali blisko 5 tysięcy prac.

Tegoroczny uroczysty finał wieńczący przedsięwzięcie odbędzie się we wrześniu. Złożą się na niego wręczenie nagród, otwarcie wystawy pokonkursowej oraz wydanie katalogu. Zachęcamy do udziału. Zgłoszenia wraz z pracami konkursowymi należy przesyłać do Ośrodka do 15 lipca br. (prace literackie do 10 czerwca br).