Biblioteka

Zapraszamy do korzystania z księgozbioru Biblioteki Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie

Wydawnictwa

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie jest wydawcą książek, czasopism oraz materiałów edukacyjnych o tematyce leśnej, przyrodniczej i historycznej. Cenne źródła wiedzy stanowią rocznik „Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej" oraz kwartalnik „Zagajnik".