Asset Publisher Asset Publisher

„Las i leśnicy w starej fotografii”

Wystawa w Muzeum Leśnictwa

Od 30 czerwca br. w Muzeum Leśnictwa – „Oficynie" można zwiedzać czasową wystawę „Las i leśnicy w starej fotografii".

Pomysłodawcą i autorem wystawy jest Stanisław Zagrobelny, nadleśniczy Nadleśnictwa Oleszyce. Składają się na nią zdjęcia dokumentujące różne wydarzenia z rejonu działania nadleśnictwa. Można je podzielić na trzy podstawowe grupy tematyczne: okres międzywojenny – wizerunki leśników i ich rodzin pokazane często przy pracach w lesie i gospodarstwie; okres powojenny (lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte) – prezentacja prac leśnych z użyciem nowoczesnych urządzeń i maszyn; rok 1968 opisujący „Akcję wilcza" mającą na celu ograniczenie populacji wilków, zwierząt bardzo uciążliwych dla ówczesnej gospodarki rolnej w tym rejonie. Trzy grupy zdjęć okraszone zostały pojedynczymi fotogramami ukazującymi różne wydarzenia z codziennego życia leśników.

W całości, wystawa umożliwia poznanie w pigułce codziennego życia leśników południowo-wschodniej części kraju. Jest ona uzupełniona informatorem zawierającym historię regionu ze szczególnym uwzględnieniem dziejów tamtejszych lasów.
Wystawa potrwa do 24 sierpnia 2017 r.